Yliopistopedagogiikka -kurssin haku 28.5.2014 saakka

Yliopistopedagogiikka kurssin haku (lkv 2014-2015) päättyy keskiviikkona 28.5.2014. Yliopistopedagogiikka -kurssi (10 op) koostuu kahdesta opintojaksosta: YP1. Opetus ja oppiminen yliopistossa (5 op) ja YP2. Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op).
Kurssin kohderyhmä on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat. Lisäksi kurssille otetaan HUS:issa toimivia lääketieteen opetukseen osallistuvia lääkäreitä ja Helsingin yliopistohammasklinikalla hammaslääketieteen opetukseen osallistuvia hammaslääkäreitä.

Lisätietoja kurssista ja hausta