Nytt från gruppmentorskapsprogrammet 2018–2019

Gruppmentorskapsprogrammets säsong 2018–2019 har kommit halvvägs. I november samlades 30 mentorer och över 100 adepter på kickoff-evenemanget på Tankehörnan. Den 28 februari träffades mentorerna i Porthanias tidningssal för att utbyta tankar och erfarenheter om säsongen hittills.

Gruppmentorskapsprogrammet startade den 20 november ifjol med kickoff på Tankehörnan. Evenemanget öppnades av utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta. Mentorskapsgrupperna fick stifta bekantskap med varandra, och den sex månader långa mentorskapsprocessen inleddes med entusiasm. Denna säsong arbetar tre grupper på engelska och en på svenska, de övriga på finska.

Precis som förra året bjöd kickoff-evenemanget mentorerna och adepterna på en utbildning om mentorskapet och dess möjligheter. Utbildningen hölls av Päivi Kupias (Tevere Oy) och tog upp bl.a. vilken betydelse tillitsfull interaktion, måluppställning och engagemang har för ett lyckat mentorskap. Avslutningsvis formulerade varje grupp ett mentorskapskontrakt där de förband sig till mentorskapsprocessen och avtalade om de första träffarna.

Halvtidsmöte för mentorerna i februari

När februari gick mot sitt slut hade mentorskapsprogrammet kommit halvvägs. Den 28 februari träffades mentorerna på det sedvanliga halvtidsmötet för att utbyta tankar om den pågående säsongen. Till diskussionsämnena hörde olika slags tillvägagångssätt och hur mentorskapet fungerat

I grupperna förde man omfattande diskussioner om bl.a. olika karriäralternativ och hur man identifierar och litar på sina egna styrkor. Andra teman som togs upp var t.ex. praktiska aspekter av arbetssökning samt hur man gör en hisspresentation (elevator pitch). Vissa grupper hade gjort företagsbesök och det väckte en entusiastisk diskussion bland mentorerna.

Av alla teman som behandlades på halvtidsmötet visade det sig att de flesta grupperna hade tagit upp studenternas stresshantering, adepternas tro på sin egen förmåga samt adepternas tankar om sina egna karriärmöjligheter. Att uppmuntra studenterna att komma med idéer till egna intressanta karriärvägar upplevdes vara en av utmaningarna, men i en av grupperna var det precis tvärtom på den punkten. Mentorskapsprogrammets format fick beröm för att adepterna kunde få kamratstöd av varandra.

Grupperna arbetar till och med maj

Mentorskapsprogrammets arbete fortsätter till slutet av maj, och då samlas grupperna till ett avslutande evenemang. Uppgifterna om nästa säsongs mentorskapsprogram publiceras på sommaren och ansökan till grupperna sker på hösten. Närmare information publiceras på denna webbplats senast i juni.