Moodle versionsuppdatering och serviceavbrott 3.1.2018

Helsingfors universitets Moodle lärplattform uppdateras till version 3.3 på onsdagen 3.1.2018 mellan kl. 8-17. Under denna tid kan Moodle inte användas.

Om du har frågor angående versionsuppdateringen ta gärna kontakt med moodle@helsinki.fi

Alla egenskaper kommer inte till HU’s Moodle, mera information senare.