Moodle utbildning tillgänglig

Återigen finns mer Moodle / MOOC-utbildning tillgänglig:

Observera att träningen använder antingen moodle.helsinki.fi eller mooc.helsinki.fi-miljön. Eftersom miljöerna är mycket lika kan du delta i utbildningen även om den använder en annan miljö än den du själv använder (inte PLD-träningen).

Registrering och ytterligare information i Helsingfors universitets personalutbildningssystem vid Suffeli Learning (bruksanvisning i Flamma). Länkar till registrering finns i listan ovan.

Du kan också bekanta dig med träningspaketet Moodle & MOOC i Suffeli (på finska): klicka på fliken ”träningslista”.

Kom också ihåg distansundervisningskaféet varje torsdag – se mer i Flamma!

Välkommen!

Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

  • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
  • ett kortfattat och kort faktablad
  • en hands on workshop
  • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning finns i Suffeli i träningspaketet Moodle & MOOC (på finska).
​​​​​​