Moodle nyhetsflöde nu per epost

Moodle-bloggen har flyttat till universitetets bloggtjänst till adressen https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/. Samtidigt blev bloggen flerspråkig så att användarna kan själva välja vilket språk de läser nyheterna på. Kom dock ihåg att alla meddelanden publiceras inte alltid på alla tre språk även i fortsättningen.

En till nyhet är att du kan nu prenumerera på flödet av inläggen till din e-post. E-postflödet ersätter den traditionella postlistan moodle-tiedotus@helsinki.fi som nu kommer att raderas. Eftersom inläggen publiceras på tre språk kan du också prenumerera på tre olika flöden; bara en av dem eller alla tre om du så vill. Du hittar länkarna till flödesprenumeration på ingångssidan i den högra sidobalken.

Personalutbildning: Moodle i min undervisning

Kom med och lär dig grunderna i hur Moodle kunde användas i undervisningen! Vi bekantar oss med några grundläggande möjligheter och deltagarna får också gärna komma med egna behov och önskemål. Utbildningen ordnas 13.3 kl 12.30-16.00 i läroecentret Aleksandrias sal 431 (4.vån). Om det är trevligare att använda en bekant dator kan du gärna ta med dig egen bärbar dator.

Kom ihåg att anmäla dig via Henkka senast 4.3! Tilläggsinformation får du via ok-moodle@helsinki.fi.

Plagiatkontroll via Moodle

Plagiatkontrollsystemet Urkund kan nu användas även via Moodle. Läraren har möjlighet att ta ibruk Urkund-kontrolleringen i aktiviteten Uppgift. Användningen kräver att läraren registrerar sitt Urkund-konto via www-blanketten. När kontot är registrerat, kombineras det med lärarens huvudanvändarkonto vid HU som Urkund-kontot är kombinerat med i fortsättningen.

Tilläggsinfo och instruktioner på finska i Opettajan opas under Plagiaatintunnistus och Tehtävä-aktivitteetti.
På svenska: ”Kopiera inte” sidor

Stödadressen i Urkund-frågor: ok-plagiaatti(a)helsinki.fi

Moodle är uppdaterad

Moodle uppdaterades under serviceavbrottet i början av året. Uppdateringen innehåller främst små förbättringar i lärarnas funktioner. Utvärderingens utseende i aktiviteten Uppgift är aningen ändrad; bekanta dig med blogginlägget på finska eller engelska för tilläggsinformation.

Om du vill lära dig mera, bekanta dig med dessa videoklipp:

Soc&koms kurskategori

Svenska Social- och kommunalhögskolans kursområden i Moodle har hittils listats under statsvetenskapliga fakultetens kurskategori. Nu har Soc&kom fått en egen kategori med rätt heraldisk färg.

Soc&koms IT-ansvarige, Christian Lindblom, har fört över de flesta av Soc&koms kursområden till den nya kurskategorin. Eftersom han inte har tillräckliga rättigheter till alla de kursområden som borde föras över, finns en del av Soc&koms kurser fortfarande i statsvetenskapliga fakultetens kategori.

Kontrollera kurskategorin via kursområdets block Inställningar > Redigera inställningar där kategorin står ovanför kursområdets namn, dvs överst i listan.

Om du märker att ditt kursområde är i fel kategori, begär bytet per e-post till ok-moodle@helsinki.fi med information om kursområdets adress (kopiera det från webbläsarens adressfält) och det kategori kursområdet ska flyttas till.