Category Archives: Ilmiöt

Eläinten vallankumousta ei tullut Ruotsin valtiopäivävaaleissa

Eläinten puolue (Djurens parti) asettui ensimmäistä kertaa ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Puolue sai sunnuntaina (14.9.2014) ääniä kaikkiaan 4093, mikä on 0,7 prosenttia annetuista äänistä. Äänisaalis lähes puolittui tämän vuoden EU-vaaleista, joissa puolue sai 8773 ääntä. Eläinten vallankumousta ei siis tullut ainakaan ensimmäisellä yrittämällä. Puolue on Ruotsissa ensimmäinen, joka asettaa eläinten oikeudet etusijalle päätöksenteossa. Kansallisen vaikuttamisen lisäksi sen tähtäimessä on päätöksenteko Euroopan unionin tasolla.

Puolueen esikuvana on maailman ensimmäinen eläinten puolue, Alankomaiden Parti voor de Dieren, jolla on vuodesta 2006 lähtien ollut kaksi paikkaa Hollannin parlamentissa. Koska eläimet eivät voi itse edustaa parlamentissa, jossa päätökset niiden elinoloista ja elämänlaadusta suurelta osin tehdään, puolue pitää sitä vastuullisten ihmisten velvollisuutena. Lemmikkieläimet ovat vain yksi pieni osa puolueen agendalla. Vaalimainonta oli kuitenkin, ainakin Göteborgissa, näkyvintä koirapuistojen ilmoitustauluilla ja yleisissä puistoissa.

Puolueen manifestissa korostetaan mm. eläimiä tuntevina ja ajattelevina olentoina. Ihmisten ja eläinten vastakkainasettelun poistaminen ja mahdollisimman luonnollinen eläinten elinympäristö korostuvat myös puolueen ohjelmassa. Lemmikkieläinten elinolojen huomioiminen kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on myös nostettu agendalle. Ihmisten itsekkyys ja eduntavoittelu eivät saa asettua sen edelle, että ihmiset ja eläimet tarvitsevat toisiaan.

Ruotsalaiset eläimet eivät kuitenkaan elä vastuuttomassa, epädemokraattisessa tilassa. Kissojen ja koirien hoidolle on oma laki, jota on täydennetty lisäsäädöksellä koirien ja kissojen elinoloista (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, 2008). Yksi keskeinen ero Suomeen on, että asetuksen mukaan aikuisia koiria on ulkoilutettava päiväsaikaan joka seitsemäs tunti, pentuja ja ikääntyneitä koiria vielä tiheämmin.

Ruotsissa onkin tämän säädöksen takia alkanut kehittyä lemmikkien päivähoitojärjestelmä. Säädöksessä asetetaankin sekä vaatimukset että taso lemmikkien päiväkodeille. Myös perheiden ajankäyttö ja työrytmi on alkanut ohjautua uudenlaiseksi säädöksen myötä. Lemmikkien päivähoidon järjestäminen tulee varmasti lähivuosina asialistalle myös Suomessa.

Teksti: Jaakko Autio

Sukupuolentutkimuksen näkökulmia lemmikkieläinliiketoimintaan

Osallistuin Aalto-yliopistossa järjestettyyn Gender, Marketing and Consumer Behavior -konferenssiin 24–26.6.2014, jossa markkinoinnin ja kulutuksen asiantuntijat esittelivät tutkimuksiaan sukupuolentutkimuksen teoriaperinteistä käsin. Kulutuksen sukupuolittuneisuuden huomioiminen auttaa ymmärtämään aikaisempaa paremmin myös lemmikinomistajia sekä kehittämään lemmikinomistajille uusia tuotteita ja palveluja. PETNETS-hankkeessa onkin kevään aikana kehitetty hemmotteluhoitoja lemmikille.

PETNETS-hankkeen tutkimustulokset osoittavat, että lemmikinomistajan sukupuoli vaikuttaa merkittävästi lemmikistä puhumiseen sekä siihen kuluttamiseen. Varsinkin naiset aktivoituivat hankkeen kyselytutkimuksen vastaajina. He myös muodostavat enemmistön useissa lemmikkiharrastusyhteisöissä. Lemmikkitarvikeliikkeissä naiset ovat keskeinen asiakasryhmä ja myös valtaosa työntekijöistä on naisia. Lemmikkieläinliiketoimintaa voisi luonnehtia tyttöjen ja naisten toimialaksi, vaikka lemmikit ovat yhtä lailla tärkeitä miehille ja useat metsästysharrastuksessa käytettävistä koirista ovat miesten omistuksessa. Tutkimustulokset antavat aiheen kysyä, onko lemmikinomistaminen sukupuolittunutta ja miten? Gender, Marketing and Consumer Behavior –konferenssi avasi sitä, millaisia teemoja sukupuoleen liittyvässä tutkimuksessa on kansainvälisesti esillä ja mitä niistä voitaisiin ammentaa myös PETNETS-hankkeen käyttöön.

Konferenssiesitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella vahvistui näkemys siitä, että lemmikkieläinliiketoiminnan tutkimuksessa ja kehittämisessä on käyttöä sukupuolentutkimuksen lähestymistavoille. Monissa esityksissä tuotiin ilmi, kuinka sukupuolen tutkiminen edellyttää monipuolista ja kriittistä tarkastelua. Sukupuolta on syytä tarkastella myös muutoin kuin ainoastaan asiakassegmentin taustamuuttujana. Sukupuolentutkimuksen teoriaperinne tarjoaa välineitä esimerkiksi lemmikkiharrastusyhteisön hierarkiasuhteiden tutkimiseen – kuka yhteisössä käyttää valtaa ja kenen kustannuksella? Entä millaisia sukupuolen ilmaisutapoja lemmikin kanssa harrastaminen ja sille kuluttaminen mahdollistaa? Kuluttajalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää ymmärrystä myös sukupuolesta suhteessa kuluttajana toimimiseen.

Gender, Marketing and Consumer Behavior –konferenssin anniksi PETNETS-hankkeelle voidaan lukea myös se, että hankkeessa on tehty onnistuneita valintoja käyttämällä useita tutkimusaineistoja. Professori Eileen Fischer Yorkin yliopistosta Torontosta toi omassa keynote-puheenvuorossaan esiin erilaisten aineistojen käytön merkityksen. Usean aineiston käyttö mahdollistaa ilmiöiden tarkastelemisen ja ymmärtämisen syvällisesti. Esimerkiksi PETNETS-kyselytutkimus suunniteltiin akateemisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi hankkeessa aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella ja täydentämään sitä. Riippuen julkaisukanavasta, on usean aineiston käyttö selkeä etu myös tutkimustuloksia julkaistaessa kansainvälisissä tiedelehdissä. Professori Fischer toimii arvostetun Journal of Consumer Research –julkaisun toimituskunnassa heinäkuusta 2014 alkaen.

Konferenssin verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.acrgenderconference.com.

Teksti: Ari Kuismin

Pennusta lemmikkivanhukseksi?– Lemmikin elinkaaripalvelut Japanissa

Japanilainen lemmikki on mielikuvissamme muotoutunut Paris Hilton -tyyliseksi blingblingillä stailatuksi chihuahuaksi, Tinkerbelliksi. Mekkoihin, koruihin ja ylipäänsä muodikkaaseen kokonaisuuteen sonnustautunut koira ei toki ole harvinainen näky Japanin suurkaupungeissa, mutta suuri osa koirista kulkee kuitenkin talutushihnassa ilman rihmankiertämää, omassa turkissaan.

Japanissa lemmikki on muuttunut lemmikistä ja ystävästä perheenjäseneksi – lapseksi tai jopa puolison korvikkeeksi. Nuorten japanilaisten on monista syistä entistä vaikeampaa löytää itselleen puolisoa ja erityisesti parisuhteeseen sitoutuminen koetaan jopa mahdottomaksi, esteeksi omalle elämäntyylille. Läheisyyttä tuovatkin lemmikit, joiden kautta koetaan eri elämänvaiheita: syntymä, elämä, vanhuus ja kuolema. Lemmikin syntymäpäivän kruunaa luonnollisesti syntymäpäiväkakku.

AEON Pet -lemmikkitarvikeketju on siirtänyt liiketoimintaansa entistä enemmän elinkaaripalveluihin, joita lemmikinomistajat haluavat hankkia perheenjäsenelleen. Lemmikin voi hankkia myymälätiloissa toimivalta yhteistyöyritykseltä, jonka kautta hoituvat lemmikin pentuvaiheen peruspalvelut, esimerkiksi vakuutus, rokotukset ja mikrosirutus.

Tämän jälkeen työssäkäyvä lemmikinomistaja voi valita joko petsitterin, eli omistajan kotona päivähoitopalvelua tarjoavan hoitajan, tai viedä lemmikinsä pet kindergardeniin, päiväkotiin, jossa lemmikki sosiaalistuu ja saa kommunikoida muiden lemmikkien kanssa noin 7 euron tuntipalkkiota vastaan. Samaan palveluun kuuluu myös koulutus. Todennäköisesti saman palvelun kautta järjestyy tarvittaessa myös käynti konsernin eläinlääkäriasemalla. Palvelut ovat vasta kehittymässä, mutta vauhti on nopeaa.

Huoli ikääntyvien lemmikinomistajien mahdollisuudesta hoitaa omaa lemmikkiään on johtanut pohdintaan, pitäisikö omistajuutta rajoittaa ikääntyvän väestön osalta. Uutena huolena on lemmikkien keski-iän nousu, mihin on vaikuttanut eläinlääkinnän kehittyminen. Palvelutarjonnassa juuri ikälemmikeille (senior pets) onkin alettu tarjota erityisiä terveydenhoito-, huolenpito- ja dementiapalveluita.

Kun lemmikin viimeinen matka koittaa, myös hautaamiseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. Hautaamisen voi järjestää eri kirkkokuntien siunausmenojen mukaan. Eri lähteiden perusteella buddhalaisväritteinen toimitus on kuitenkin suosituin – kukapa ei haluaisi perheenjäsenelleen mahdollisuutta jälleensyntymään. Oikea tapa siirtyä tuonpuoleiseen on rakkaudenosoitus.

Teksti: Jaakko Autio

Waon! – Hau!

Petnets -hankkeen tutkijat osallistuivat tutkimus- ja aineistonkeruumatkalle Japaniin 14.–20.3.2014. Tutkijat vierailivat Japanin suurimman lemmikkitarvikeketjun AEON PET Co., LTD pääkonttorissa sekä Aqua City -kauppakeskuksen AEON PET -myymälässä.

Kuullessasi virvoitusjuoma-automaatilta koiran haukahdusta muistuttavan waon-äännähdyksen tiedät olevasi Japanissa. Ääni tulee siitä, että joku käytti juuri yhden maailman suurimman vähittäismyyntiketjun AEONin vuonna 2007 lanseeraamaa sähköistä rahakorttia. Waon-sanalla on perijapanilaiseen tyyliin (ainakin) kaksi merkitystä. Koiran haukahduksen lisäksi sana tarkoittaa harmoniaa. Olisiko niin, että japanilainen pääsee myös kuluttamalla tasapainoon maailman peruselementtien kanssa?

Vaikka lemmikkitarvikeketju AEON PET Co., LTD valjasti kortin vasta maaliskuussa 2014 palvelemaan omaa asiakastietojärjestelmäänsä, kortin maskotti on ollut jo ennen sitä sympaattisen näköinen valkoinen koira, jonka kaulassa on väljä punainen panta, toinen Waonin tunnuksista. Japanilainen söpöilyn kulttuuri kortin suunnittelussa saa hyvälle tuulelle.

Voisiko suomalaisella kanta-asiakaskortilla olla vaikkapa erillinen tili kullekin perheen lemmikille? Vai pitäisikö lemmikkialalla kanta-asiakkuus alkaa rakentaa lemmikin, ei lemmikinomistajan varaan? Mustille haukahtava ja Mirrille maukaiseva kortti? Ainakin iloisesti äännähtävät kortit toisivat kivaa vaihtelua kassapalvelutilanteisiin, joissa nykyään keskitytään lähinnä lakisääteisesti tarjoamaan asiakkaalle kuittia sekä kysymään ”Oliko kanta-asiakaskorttia?”

Teksti: Jaakko Autio

Senior Pets – ikääntyvät lemmikit Japanissa

Petnets -hankkeen tutkijat osallistuivat tutkimus- ja aineistonkeruumatkalle Japaniin 14.–20.3.2014. Matkan aikana vierailtiin Japanin eläinlääkäriliitossa, maan suurimmassa lemmikkitarvikeketjussa (AEON PET Co., LTD) sekä lemmikkivakuutusyhtiössä (Anicom Holdings, Inc.). Lisäksi kerättiin muuta tutkimusaineistoa, kuten valokuvia.

Japanin matkaaja kohtaa ensimmäisen lemmikkieläimiin liittyvän palvelun laskeuduttuaan Tokion tai Osakan kansainväliselle lentokentälle. Kenttien yhteydessä toimii lemmikkihotelli, johon lemmikin voi jättää hoidettavaksi. Tarjolla on niin täysi- kuin puolihoitoa ja perushuonetta tai sviittiä. Myös kaupunkikuva täyttyy mitä monimuotoisemmista tuotteista ja palveluista: on kissakahvilaa ja koiralainaamoa sekä erilaisia lemmikeille suunnattuja hyvinvointipalveluja ja vaateliikkeitä. Mikäli valikoima Suomessa tuntuu laajalta, on Japani vähintään loikan edellä.

Niin Suomessa kuin Japanissa suosituin lemmikkieläin on koira. Japanissa arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa koiraa, kun Suomessa niitä on noin 630 000. Vastaavasti kissoja japanissa on arviolta noin 10 miljoonaa ja Suomessa 592 000. Kun Japanissa asuu 126 miljoonaa ja suomessa 5,4 miljoonaa ihmistä, on koiria japanissa vain hieman vähemmän suhteessa ihmisiin kuin Suomessa. Japanissa koiria on vajaa 10 prosenttia ja suomessa yli 11 prosenttia väkilukuun suhteutettuna.

Suomessa lemmikkien määrä on yhä kasvussa, mutta Japanissa määrä on jo kohdannut huippunsa. 2000-luvun alkuvuosina lemmikit yleistyivät Japanissa voimakkaasti ja niiden määrä ylitti alle 15-vuotiaiden lasten lukumäärän. Suhde kertoo lemmikkien yleistymisestä, mutta erityisesti Japanin väestörakenteen vanhenemisesta. Sekä omistajien että lemmikkien ikääntyminen nousikin matkamme aikana esiin toistuvasti. Tapaamamme lemmikkialan toimijat olivat yhtä mieltä siitä, että Japanissa on odotettavissa lemmikkikannan vanheneminen sekä lemmikkien määrän tasaantuminen tai väheneminen.

Ikääntyvien japanilaisten haluttomuus ottaa lemmikkieläintä selittyy alan toimijoiden mukaan sillä, että lemmikkiä ei haluta jättää orvoksi. Japanilaiset pelkäävät kuolevansa ennen lemmikkiään. Lemmikkieläimillä onkin erityinen asema muihin eläimiin verrattuna, sillä ne nähdään usein täysipainoisina ja rakastettuina perheenjäseninä. Lemmikki myös hankitaan yhä useammin lapsen sijasta. Esimerkiksi homeopaattisten hoitojen ja merkkivaatteiden kautta omistaja voi osoittaa lemmikin jäsenyyttä perheessä. Mielenkiintoisesti lemmikin vakuuttamista ei kuitenkaan toistaiseksi pidetä yhtä tärkeänä kuin ihmisten, ja kaikista lemmikeistä vakuutettuina onkin vain kolmesta neljään prosenttia.

Seuraavassa blogikirjoituksessa perehdymme tarkemmin lemmikeille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin: miten esimerkiksi lemmikkien ikääntyminen vaikuttaa tuote- ja palveluvalikoimaan Japanissa?

Teksti: Ari Kuismin

Älykäs eläinten hyvinvointitesti Kuopiolaisyritykseltä

Kuopiolainen Anitest Oy on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa älykkään hyvinvointitestin eläimille.

Evice -niminen testi on tarkoitettu koiran psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuraamiseen. Testi mittaa stressihormoni kortisolin pitoisuutta virtsanäytteestä.

Testin tulos voidaan lukea ja tulkita älypuhelimella.

Lisätietoja testistä Evicen verkkosivuilla: https://www.evicetest.com

Helsingin yliopiston tutkimus BARF-ruokinnasta

“Koiran raakaruokinnasta ja sen hyödyistä saatiin lisää tutkimustietoa, kun 632 koiranomistajaa raportoi BARF-ruokavalion vaikutuksista oman lemmikkinsä terveyteen.

Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa valmistunut tutkimus pohjautui Oy MUSH Ltd:n verkkosivujen kautta kerättyyn sensuroimattomaan, vapaamuotoiseen palautteeseen. Data koostui omistajien kirjoittamista raporteista, joissa he kuvasivat havaitsemiaan muutoksia oman koiransa terveydessä sekä lemmikin reaktioita uuteen ruokavalioon.”

Helsingin yliopiston tutkimus BARF-ruokinnasta

Linkki lehdistötiedotteeseen

Ihmisen ja koiran yhteistä menneisyyttä :Agricola – Suomen historiaverkko

Ihmisen ja koiran yhteistä menneisyyttä :: Agricolan kirja-arvostelut :: Agricola – Suomen historiaverkko.

“Koirien ympärille on 1800-luvun alusta lähtien syntynyt valtava miljoonabisnes. Eläinten historioitsija Harriet Ritvo kirjoittaa ”viktoriaanisesta lemmikkieläinkultista”, johon koirien rodunjalostus, siitoskoirajärjestelmä, kennelklubit ja koiranäyttelyt kuuluvat olennaisena osana.

Lemmikit ja varsinkin niiden omistajat tarvitsevat yhä uusia varusteita ja palveluita. Kopit, korit, pannat ja hihnat eivät riitä. Tarvitaan vaatteita, hoitoaineita, rohtoja, trimmareita, hierojia, terapeutteja, lepokoteja, hautausmaita ym. sekä yhä hienompia ruokia. “