Category Archives: Trendit

Sukupuolentutkimuksen näkökulmia lemmikkieläinliiketoimintaan

Osallistuin Aalto-yliopistossa järjestettyyn Gender, Marketing and Consumer Behavior -konferenssiin 24–26.6.2014, jossa markkinoinnin ja kulutuksen asiantuntijat esittelivät tutkimuksiaan sukupuolentutkimuksen teoriaperinteistä käsin. Kulutuksen sukupuolittuneisuuden huomioiminen auttaa ymmärtämään aikaisempaa paremmin myös lemmikinomistajia sekä kehittämään lemmikinomistajille uusia tuotteita ja palveluja. PETNETS-hankkeessa onkin kevään aikana kehitetty hemmotteluhoitoja lemmikille.

PETNETS-hankkeen tutkimustulokset osoittavat, että lemmikinomistajan sukupuoli vaikuttaa merkittävästi lemmikistä puhumiseen sekä siihen kuluttamiseen. Varsinkin naiset aktivoituivat hankkeen kyselytutkimuksen vastaajina. He myös muodostavat enemmistön useissa lemmikkiharrastusyhteisöissä. Lemmikkitarvikeliikkeissä naiset ovat keskeinen asiakasryhmä ja myös valtaosa työntekijöistä on naisia. Lemmikkieläinliiketoimintaa voisi luonnehtia tyttöjen ja naisten toimialaksi, vaikka lemmikit ovat yhtä lailla tärkeitä miehille ja useat metsästysharrastuksessa käytettävistä koirista ovat miesten omistuksessa. Tutkimustulokset antavat aiheen kysyä, onko lemmikinomistaminen sukupuolittunutta ja miten? Gender, Marketing and Consumer Behavior –konferenssi avasi sitä, millaisia teemoja sukupuoleen liittyvässä tutkimuksessa on kansainvälisesti esillä ja mitä niistä voitaisiin ammentaa myös PETNETS-hankkeen käyttöön.

Konferenssiesitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella vahvistui näkemys siitä, että lemmikkieläinliiketoiminnan tutkimuksessa ja kehittämisessä on käyttöä sukupuolentutkimuksen lähestymistavoille. Monissa esityksissä tuotiin ilmi, kuinka sukupuolen tutkiminen edellyttää monipuolista ja kriittistä tarkastelua. Sukupuolta on syytä tarkastella myös muutoin kuin ainoastaan asiakassegmentin taustamuuttujana. Sukupuolentutkimuksen teoriaperinne tarjoaa välineitä esimerkiksi lemmikkiharrastusyhteisön hierarkiasuhteiden tutkimiseen – kuka yhteisössä käyttää valtaa ja kenen kustannuksella? Entä millaisia sukupuolen ilmaisutapoja lemmikin kanssa harrastaminen ja sille kuluttaminen mahdollistaa? Kuluttajalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää ymmärrystä myös sukupuolesta suhteessa kuluttajana toimimiseen.

Gender, Marketing and Consumer Behavior –konferenssin anniksi PETNETS-hankkeelle voidaan lukea myös se, että hankkeessa on tehty onnistuneita valintoja käyttämällä useita tutkimusaineistoja. Professori Eileen Fischer Yorkin yliopistosta Torontosta toi omassa keynote-puheenvuorossaan esiin erilaisten aineistojen käytön merkityksen. Usean aineiston käyttö mahdollistaa ilmiöiden tarkastelemisen ja ymmärtämisen syvällisesti. Esimerkiksi PETNETS-kyselytutkimus suunniteltiin akateemisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi hankkeessa aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella ja täydentämään sitä. Riippuen julkaisukanavasta, on usean aineiston käyttö selkeä etu myös tutkimustuloksia julkaistaessa kansainvälisissä tiedelehdissä. Professori Fischer toimii arvostetun Journal of Consumer Research –julkaisun toimituskunnassa heinäkuusta 2014 alkaen.

Konferenssin verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.acrgenderconference.com.

Teksti: Ari Kuismin

Lemmikkikuluttajan arjen verkosto Japanissa

Lemmikkitoimialalla ketjuuntuminen ja palveluiden keskittyminen ovat edenneet viime vuosina huimaa vauhtia niin lemmikkitarvikeliikkeiden kuin eläinlääkäriasemienkin osalta. Kehitys on ollut samansuuntaista sekä Suomessa että Japanissa, jossa markkinoilla hallitsevan AEON petin alaisuudessa toimii myös maan suurin eläinlääkäriketju.

Japanilaisen lemmikkikuluttajan arjessa palveluiden ketju näkyy selvästi. Esimerkiksi hankkiessaan pennun lemmikkiliikkeestä kuluttajalle tarjotaan myös vakuutusta osana ”pentupakettia”. Söpöjen pentujen lisäksi liikkeessä asioivan kuluttajan nähtävillä on muun muassa trimmauspalveluita, eläinlääkäripalveluita, koirien koulutuspalveluita ja sisustussuunnittelua; kaikki osana myymäläkokemusta.

Kun lemmikkiliikkeiden palvelukokonaisuuteen lisätään vielä WAON-kortilla käytettävät palvelu, onnistuu AEON pet olemaan läsnä lemmikkikuluttajan arjessa varsin kokonaisvaltaisesti.

Teksti: Eliisa Kylkilahti

Pennusta lemmikkivanhukseksi?– Lemmikin elinkaaripalvelut Japanissa

Japanilainen lemmikki on mielikuvissamme muotoutunut Paris Hilton -tyyliseksi blingblingillä stailatuksi chihuahuaksi, Tinkerbelliksi. Mekkoihin, koruihin ja ylipäänsä muodikkaaseen kokonaisuuteen sonnustautunut koira ei toki ole harvinainen näky Japanin suurkaupungeissa, mutta suuri osa koirista kulkee kuitenkin talutushihnassa ilman rihmankiertämää, omassa turkissaan.

Japanissa lemmikki on muuttunut lemmikistä ja ystävästä perheenjäseneksi – lapseksi tai jopa puolison korvikkeeksi. Nuorten japanilaisten on monista syistä entistä vaikeampaa löytää itselleen puolisoa ja erityisesti parisuhteeseen sitoutuminen koetaan jopa mahdottomaksi, esteeksi omalle elämäntyylille. Läheisyyttä tuovatkin lemmikit, joiden kautta koetaan eri elämänvaiheita: syntymä, elämä, vanhuus ja kuolema. Lemmikin syntymäpäivän kruunaa luonnollisesti syntymäpäiväkakku.

AEON Pet -lemmikkitarvikeketju on siirtänyt liiketoimintaansa entistä enemmän elinkaaripalveluihin, joita lemmikinomistajat haluavat hankkia perheenjäsenelleen. Lemmikin voi hankkia myymälätiloissa toimivalta yhteistyöyritykseltä, jonka kautta hoituvat lemmikin pentuvaiheen peruspalvelut, esimerkiksi vakuutus, rokotukset ja mikrosirutus.

Tämän jälkeen työssäkäyvä lemmikinomistaja voi valita joko petsitterin, eli omistajan kotona päivähoitopalvelua tarjoavan hoitajan, tai viedä lemmikinsä pet kindergardeniin, päiväkotiin, jossa lemmikki sosiaalistuu ja saa kommunikoida muiden lemmikkien kanssa noin 7 euron tuntipalkkiota vastaan. Samaan palveluun kuuluu myös koulutus. Todennäköisesti saman palvelun kautta järjestyy tarvittaessa myös käynti konsernin eläinlääkäriasemalla. Palvelut ovat vasta kehittymässä, mutta vauhti on nopeaa.

Huoli ikääntyvien lemmikinomistajien mahdollisuudesta hoitaa omaa lemmikkiään on johtanut pohdintaan, pitäisikö omistajuutta rajoittaa ikääntyvän väestön osalta. Uutena huolena on lemmikkien keski-iän nousu, mihin on vaikuttanut eläinlääkinnän kehittyminen. Palvelutarjonnassa juuri ikälemmikeille (senior pets) onkin alettu tarjota erityisiä terveydenhoito-, huolenpito- ja dementiapalveluita.

Kun lemmikin viimeinen matka koittaa, myös hautaamiseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. Hautaamisen voi järjestää eri kirkkokuntien siunausmenojen mukaan. Eri lähteiden perusteella buddhalaisväritteinen toimitus on kuitenkin suosituin – kukapa ei haluaisi perheenjäsenelleen mahdollisuutta jälleensyntymään. Oikea tapa siirtyä tuonpuoleiseen on rakkaudenosoitus.

Teksti: Jaakko Autio

Waon! – Hau!

Petnets -hankkeen tutkijat osallistuivat tutkimus- ja aineistonkeruumatkalle Japaniin 14.–20.3.2014. Tutkijat vierailivat Japanin suurimman lemmikkitarvikeketjun AEON PET Co., LTD pääkonttorissa sekä Aqua City -kauppakeskuksen AEON PET -myymälässä.

Kuullessasi virvoitusjuoma-automaatilta koiran haukahdusta muistuttavan waon-äännähdyksen tiedät olevasi Japanissa. Ääni tulee siitä, että joku käytti juuri yhden maailman suurimman vähittäismyyntiketjun AEONin vuonna 2007 lanseeraamaa sähköistä rahakorttia. Waon-sanalla on perijapanilaiseen tyyliin (ainakin) kaksi merkitystä. Koiran haukahduksen lisäksi sana tarkoittaa harmoniaa. Olisiko niin, että japanilainen pääsee myös kuluttamalla tasapainoon maailman peruselementtien kanssa?

Vaikka lemmikkitarvikeketju AEON PET Co., LTD valjasti kortin vasta maaliskuussa 2014 palvelemaan omaa asiakastietojärjestelmäänsä, kortin maskotti on ollut jo ennen sitä sympaattisen näköinen valkoinen koira, jonka kaulassa on väljä punainen panta, toinen Waonin tunnuksista. Japanilainen söpöilyn kulttuuri kortin suunnittelussa saa hyvälle tuulelle.

Voisiko suomalaisella kanta-asiakaskortilla olla vaikkapa erillinen tili kullekin perheen lemmikille? Vai pitäisikö lemmikkialalla kanta-asiakkuus alkaa rakentaa lemmikin, ei lemmikinomistajan varaan? Mustille haukahtava ja Mirrille maukaiseva kortti? Ainakin iloisesti äännähtävät kortit toisivat kivaa vaihtelua kassapalvelutilanteisiin, joissa nykyään keskitytään lähinnä lakisääteisesti tarjoamaan asiakkaalle kuittia sekä kysymään ”Oliko kanta-asiakaskorttia?”

Teksti: Jaakko Autio

Senior Pets – ikääntyvät lemmikit Japanissa

Petnets -hankkeen tutkijat osallistuivat tutkimus- ja aineistonkeruumatkalle Japaniin 14.–20.3.2014. Matkan aikana vierailtiin Japanin eläinlääkäriliitossa, maan suurimmassa lemmikkitarvikeketjussa (AEON PET Co., LTD) sekä lemmikkivakuutusyhtiössä (Anicom Holdings, Inc.). Lisäksi kerättiin muuta tutkimusaineistoa, kuten valokuvia.

Japanin matkaaja kohtaa ensimmäisen lemmikkieläimiin liittyvän palvelun laskeuduttuaan Tokion tai Osakan kansainväliselle lentokentälle. Kenttien yhteydessä toimii lemmikkihotelli, johon lemmikin voi jättää hoidettavaksi. Tarjolla on niin täysi- kuin puolihoitoa ja perushuonetta tai sviittiä. Myös kaupunkikuva täyttyy mitä monimuotoisemmista tuotteista ja palveluista: on kissakahvilaa ja koiralainaamoa sekä erilaisia lemmikeille suunnattuja hyvinvointipalveluja ja vaateliikkeitä. Mikäli valikoima Suomessa tuntuu laajalta, on Japani vähintään loikan edellä.

Niin Suomessa kuin Japanissa suosituin lemmikkieläin on koira. Japanissa arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa koiraa, kun Suomessa niitä on noin 630 000. Vastaavasti kissoja japanissa on arviolta noin 10 miljoonaa ja Suomessa 592 000. Kun Japanissa asuu 126 miljoonaa ja suomessa 5,4 miljoonaa ihmistä, on koiria japanissa vain hieman vähemmän suhteessa ihmisiin kuin Suomessa. Japanissa koiria on vajaa 10 prosenttia ja suomessa yli 11 prosenttia väkilukuun suhteutettuna.

Suomessa lemmikkien määrä on yhä kasvussa, mutta Japanissa määrä on jo kohdannut huippunsa. 2000-luvun alkuvuosina lemmikit yleistyivät Japanissa voimakkaasti ja niiden määrä ylitti alle 15-vuotiaiden lasten lukumäärän. Suhde kertoo lemmikkien yleistymisestä, mutta erityisesti Japanin väestörakenteen vanhenemisesta. Sekä omistajien että lemmikkien ikääntyminen nousikin matkamme aikana esiin toistuvasti. Tapaamamme lemmikkialan toimijat olivat yhtä mieltä siitä, että Japanissa on odotettavissa lemmikkikannan vanheneminen sekä lemmikkien määrän tasaantuminen tai väheneminen.

Ikääntyvien japanilaisten haluttomuus ottaa lemmikkieläintä selittyy alan toimijoiden mukaan sillä, että lemmikkiä ei haluta jättää orvoksi. Japanilaiset pelkäävät kuolevansa ennen lemmikkiään. Lemmikkieläimillä onkin erityinen asema muihin eläimiin verrattuna, sillä ne nähdään usein täysipainoisina ja rakastettuina perheenjäseninä. Lemmikki myös hankitaan yhä useammin lapsen sijasta. Esimerkiksi homeopaattisten hoitojen ja merkkivaatteiden kautta omistaja voi osoittaa lemmikin jäsenyyttä perheessä. Mielenkiintoisesti lemmikin vakuuttamista ei kuitenkaan toistaiseksi pidetä yhtä tärkeänä kuin ihmisten, ja kaikista lemmikeistä vakuutettuina onkin vain kolmesta neljään prosenttia.

Seuraavassa blogikirjoituksessa perehdymme tarkemmin lemmikeille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin: miten esimerkiksi lemmikkien ikääntyminen vaikuttaa tuote- ja palveluvalikoimaan Japanissa?

Teksti: Ari Kuismin

Älykäs eläinten hyvinvointitesti Kuopiolaisyritykseltä

Kuopiolainen Anitest Oy on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa älykkään hyvinvointitestin eläimille.

Evice -niminen testi on tarkoitettu koiran psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuraamiseen. Testi mittaa stressihormoni kortisolin pitoisuutta virtsanäytteestä.

Testin tulos voidaan lukea ja tulkita älypuhelimella.

Lisätietoja testistä Evicen verkkosivuilla: https://www.evicetest.com

14.2.2012 Yhä useampi koira barffaa – www.mustijamirri.fi

Luomu on vallannut lemmikkiruoatkin! Barfing is IN.

14.2.2012 Yhä useampi koira barffaa – www.mustijamirri.fi.

“BARF-tuotteiden kysyntä kasvoi tammikuussa 70 prosenttia

Lemmikkien barffaus lisääntynyt räjähdysmäisesti

Barffaus on lemmikkimaailman uusin trendi. Kasvavan ilmiön taustalla on yleinen suuntaus luonnonmukaisuuden ja puhtaan ruoan puolesta. Pelkästään lemmikkitarvikemyymäläketju Mustin ja Mirrin BARF-tuotteiden kysyntä kasvoi tammikuussa 70 prosenttia. Barffauksen lisääntymisellä on myönteinen vaikutus Suomen koira- ja kissapopulaation hyvinvointiin.”