SOLUssa tapahtuu

Marraskuun lopussa Tiedeluokka SOLUssa pyörähti käyntiin lukiokurssi DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa, jolle osallistuvat opiskelijat ratkovat kuvitteellista ympäristörikosta ja sen tekijää. Kurssilaiset oppivat mm miten DNA :ta eristetään ja miten geenialueita monistetaan PCR-menetelmällä.


Pipetointia ja onnistunut geelielektroforeesin tulos.

SOLUssa kokoontuu tiistaisin suosittu LUMA Tiedekerho alakouluikäisille. Kerholaiset tutustuvat mm aiheiden tiheyseroihin, lämpöön ilmiönä ja olomuotoihin ja niiden muutoksiin.


Tutkimuksia LUMA Tiedekerhossa.