Tiedekasvatuksen juhlaa

Marraskuussa Lahdessa juhlittiin tiedekasvatusta, kun Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen perustamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkostoon kuuluva keskus on kehittynyt vuosien varrella vahvaksi alueelliseksi toimijaksi, joka innostaa lahtelaisia ja päijät- ja kantahämäläisiä lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian (LUMA) harrastamiseen ja opiskeluun.


Kymmenisen vuotta sitten Suomessa tunnistettiin tarve saada lapset ja nuoret kiinnostumaan LUMA-aineista, mikä osaltaan johti valtakunnallisen LUMA-keskus Suomi verkoston perustamiseen yliopistojen yhteyteen. Marraskuussa 2013 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta tuli osa tätä verkostoa, millä vastattiin osin myös lahtelaisten opettajien ja koulujen kasvaneeseen LUMA- ja tiedekasvatusinnostukseen. Alkuun keskus järjesti tiedekerhoja ja –leirejä sekä koodauspajoja alueen kouluilla ja kirjastoilla. Toiminnan ja sen kysynnän laajentuessa tarve omalle tilalle kävi pian ilmeiseksi. Marraskuussa 2017 Helsingin yliopiston tiloihin Niemen kampukselle perustettiin Tiedeluokka SOLU, jonka tarjoama LUMA-vierailutoiminta otettiin niin Lahdessa kuin ympäristökunnissakin innolla vastaan.

Tiedeluokka SOLU tarjoaa opetusryhmille erilaisia kokeilemiseen, itse tekemiseen ja kriittiseen ajatteluun haastavia, ohjattuja vierailusisältöjä, jotka tukevat opetussuunnitelmia. Vierailijoista nuorimmat ovat varhaiskasvatusikäisiä ja vanhimmat toisen asteen opiskelijoita. Opetuksesta huolehtivat Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntijat kukin oman koulutusalansa mukaisesti. Asiantuntijuuden lisäksi Tiedeluokka SOLU tarjoaa opetusryhmien käyttöön välineistöä, kuten laboratoriolaitteita ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden hiekkalaatikon, jota hyödynnetään maantieteen opetuksessa. Tiedeluokassa järjestetään kerho- ja leiritoimintaa läpi vuoden. Yleisötapahtumat, kuten keväinen Rakkauden kemiaa tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuden kurkistaa tiedeluokkaan ja tiedekasvatuksen maailmaan. Nykyään lähes 3000 lasta ja nuorta saa vuosittain kosketuksen tieteeseen Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ja Tiedeluokka SOLU :n toiminnan kautta.

Tiedekasvatuksen kuluneita ja tulevia vuosia juhlittiin marraskuisena keskiviikkona Lahden Tiedepuistossa, Tiedeluokka SOLU :n tiloissa. Vieraat pääsivät tutustumaan tiedeluokkatöiden sisältöihin mm pipetoimalla DNA-näytteitä agaroosigeeliin, muokkaamaan karttoja lisätyn todellisuuden hiekkalaatikon avulla ja testaamaan taitojaan opetusrobottien ohjaamisessa. Juhlassa puhuivat keskuksen perustamiseen vahvan panoksen tuonut ja pitkään sen johtajana toiminut yliopistolehtori Jarkko Lampiselkä sekä väitöskirjaansa maantieteen tiedekasvatuksen kehittämisestä tekevä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Noora Kivikko. Juhlapuheet johdattelivat Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen perustamiseen, tiedekasvatuksen vuosiin ja tulevaisuuden näkymiin. Onnittelutervehdyksen lähetti myös LUMA-keskus Suomi-verkoston johtaja, professori Maija Aksela. Musiikista vastasivat Minja Koski ja Viljami Viippola.


Alueella tehtävän tiedekasvatuksen tulevaisuus näyttää valoisalta ja toimintaa kehitetään ja ideoidaan jatkuvasti eteenpäin. Toiminnan tavoittavuutta pyritään lisäämään mm liikuttamalla opetusta ulos tiedeluokasta liikkuvan LUMA-toiminnan ja virtuaalisten toteutusten avulla. Lahden kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhdessä suunnittelema Lahden JunnuYliopiston toiminta tarjoaa kokonaisille ikäluokille kerrallaan mahdollisuuden tutustua tieteeseen. Päijät-Hämeen LUMA-keskus on yksi sisällöntuottajista ja osana Lahden JunnuYliopiston toimintaa kaikki lahtelaiset 9. luokkalaiset vierailevat vuosittain Tiedeluokka SOLU :ssa. Tiedekasvatusta viedään eteenpäin myös yhteistyökumppaneiden, mm LUT yliopiston Junior Universityn kanssa jakamalla asiantuntijuutta ja kehittämällä yhteisiä tiedekasvatussisältöjä. Toiminta saa tukea myös yrityskumppaneilta, kuten Lahti Energialta, jonka tuella on kehitetty esimerkiksi energiateemaan liittyvä opetussisältö.
Onnea ja menestystä Päijät-Hämeen LUMA-keskukselle ja Tiedeluokka SOLU :lle!

Teksti: Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja Tarja Kariola. Kuvat: Salla Vesa-Tikkanen.

Marraskuun 2023 verkostoviesti

NÄE METSÄ PUILTA 

 Helsingin yliopiston Tiedekulman ympäristösarjan luennot sopivat tunnilla näytettäväksi, oppilaiden itsenäisen opiskelun materiaaliksi tai opettajalle lisämateriaaliksi. 

 Luennot katsottavissa suorina lähetyksinä tai tallenteina 

 Tallenteet Youtubessa: Akkuja, mutta millä hinnalla (23.10), Mitä metsille pitäisi tehdä (25.10), Mistä virtaa tulevaisuudessa (30.11).  

 Tulevat lähetykset: 

Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma-ja-sisallot/tapahtumasarjat/ymparisto-nyt/ymparisto-nyt-2023 

 Mikä on LUMA-kehittämisyhteisö? 

 Yhteistyössä on voimaa! LUMA-kehittämisyhteisö on joukko opettamisen ammattilaisia, jotka yhdessä LUMA-keskusten asiantuntijoiden kanssa kehittävät LUMA-opetustaan (https://www.luma.fi/keskus/luma-kehittamisyhteiso/). Etäyhteyksin tapahtuva toiminta on monipuolista ja maantieteellisesti kattavaa: yhteisöön kuuluu yli 100 opettajaa varhaiskasvatuksesta lukioon, Helsingistä Utsjoelle ja pienistä kyläkouluista suurten kaupunkien yhtenäiskouluihin. 

 Toiminta jakautuu neljään teemaryhmään: i) Korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyö, ii) Luonto oppimisympäristönä, iii) Teknologiakasvatus, ohjelmointi ja matematiikka, sekä iv) Yhteisöllisyyttä tukevat mallit ja projektioppiminen. Teemaryhmissä pureudutaan LUMA-aineisiin eri näkökulmista. ”On mielenkiintoista pohdiskella yhteisiä teemoja näin monipuolisen ammattilaisjoukon kesken. Porukassamme on monipuolista osaamista ja tietämystä, joita pääsemme jakamaan toisillemme”, kertoo Luonto oppimisympäristönä -teemaryhmän puheenjohtajana toimiva Veera Pukkila Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta. 

 Luonto oppimisympäristönä -teemaryhmä järjestää myös tietoiskuja, joissa jaetaan vinkkejä luonnossa ja luonnosta oppimiseen. Tietoiskuissa aiheina ovat olleet esimerkiksi kivien tutkiminen, lumitutkimukset ja luontohavaintojen kerääminen. Marraskuussa vuorossa on Hyytiälän metsäaseman tiedekasvatus. ”Osallistuin viime kesänä Hyytiälän metsäaseman tiedekasvattaja Reetta Matilaisen mainioon työpajaan UlosUtOut-tapahtumassa, ja pyysin häntä esittelemään Hyytiälän tarjoamaa tiedekasvatusta tietoiskussamme”, taustoittaa Veera Pukkila. Tietoiskut ovat avoimia kaikille opettajille. Tervetuloa kuulolle, aikataulun ja osallistumislinkin löydät alta! 

 Tietoisku opettajille: Hyytiälän metsäaseman tiedekasvatus ti 21.11. klo 14–15 

 Tule oppimaan puista ja hiilidioksidin sitomisesta! Hyytiälän metsäasemalla tehdään kansainvälistä huippututkimusta, mutta myös aktiivista tiedekasvatusta (https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/hyytialan-metsaasema/tiedekasvatus). 

Lisätietoa: phluma(a)helsinki.fi

Tiedeluokka SOLU:n kevätlukukausi 

 Tiedeluokka SOLU tarjoaa keväällä 2024 vierailuja maaliskuun alusta toukokuun loppuun. Aikoja voi varata tammikuussa. Lisätietoja luvassa joulukuun verkostoviestissä.