Hallituksen johtosääntö 2010

Hyväksytty järjestäytymiskokouksessa 17.12.2009

Elina Miettinen, puheenjohtaja

– Hallituksen työn koordinointi
– Esityslistojen laatiminen ja kokousten koollekutsuminen

– Yhteydenpito Kannunvalajiin, Kannun pj-kokoukset

– Yhteydenpito HYY:n edustajistoon
– HYY:n järjestövaliokunta

– Yhteydenpito Poleemiin
– Yhteydenpito osaston johtoryhmään
– Yhteydenpito poliittisen historian opiskelijaedustajiin tiedekuntaneuvostossa ja laitosneuvostossa yhdessä 1. opintovastaavan kanssa.
– Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä T&K-virkailijoiden sekä 1. opintovastaavan kanssa.
– Erillisen hallitusblogin perustaminen, ylläpito ja koordinointi yhdessä IT-vastaavan kanssa.
– Vuosijuhliin liittyvien järjestelyjen koordinointi yhteistyössä vuosijuhlavirkailijan ja vuosijuhlavastaavan kanssa.

Satu Välisalmi, varapuheenjohtaja ja IT-vastaava

– Puheenjohtajan sijaistaminen tämän ollessa estynyt
– Polhon nettisivujen ja Facebook-profiilin ylläpito

– Erillisen hallitusbolgin perustaminen, ylläpito ja koordinointi yhdessä puheenjohtajan kanssa.
– Varasihteeri

Veikko Jarmala, taloudenhoitaja

– Järjestön taloudenhoito
– Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen
– Tilinpäätösten laatiminen Polhon kassasta sekä pankkitilistä huolehtiminen

Tuomas Lassinharju, sihteeri-tiedottaja

– Pöytäkirjojen laatiminen hallituksen kokouksista sekä muista Polhon kokouksista
– Asiakirjojen arkistointi Polhon arkistokaappiin
– Polhon arkiston osien siirtäminen HYY:n keskusarkistoon
– Järjestön tiedotusasiat

– Postin noutaminen kokouksiin

Mikko Virta, 1. opintovastaava & 2. varapuheenjohtaja & 2. HOL-vastaava

– Opintopiirien järjestelyt
– Oppiainekahvien järjestäminen
– Osastokahvien järjestäminen yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa
– Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset
– Yhteydenpito poliittisen historian opiskelijaedustajiin tiedekuntaneuvostossa ja laitosneuvostossa yhdessä puheenjohtajan kanssa
– HYY:n koulutuspoliittinen valiokunta
– Polhon tenttiarkiston ylläpito
– Opintopalstan kirjoittaminen Poleemiin tilanteen mukaan
– Sijaistaa varapuheenjohtajaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä
– Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä puheenjohtajan sekä T&K -virkailijoiden kanssa.
– Edustaa Polhoa HOL:n kokouksissa varsinaisen HOL-vastaavan ollessa estynyt.

Lyydia Aarninsalo, 2. opintovastaava ja tasa-arvovastaava

– Fuksitapahtumien järjestelyt yhdessä tuutorien kanssa.

– Tuutorivalinnan järjestäminen keväällä
– HYY:n tuutorivaliokunta
– Opiskelijavaihtoasiat
– Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset

– Abi-infojärjestelyt

– Tasa-arvotoiminnan kehittäminen ja tasa-arvovastaavan roolin vakiinnuttaminen yhteistyössä Tason tasa-arvovastaavan kanssa

– Toimiminen poliittisen historian opiskelijoiden yhdyshenkilönä tasa-arvoasioissa

– Polhon tasa-arvonettisivujen pitäminen ajan tasalla

– Muut tasa-arvoasiat

Johanna Sorsa, suhde ja HOL-vastaava

– Järjestön suhteidenhoito (Kannun ainejärjestöt, Kronos, Historicus, P-Klubi. HOL, muut historiajärjestöt)
– Yhteydenpito kollegoihin
– Vuosijuhla- ym. tervehdykset muihin järjestöihin yhteistyötahoihin
– HOL-asioiden koordinointi Polhon osalta

Simo Ortamo, työelämä- ja alumnivastaava

– Työelämäekskursiot
– Työelämästä, työharjoittelusta ja työtarjouksista tiedottaminen

– Yhteydenpito SVOL:iin
– Työelämäpaneelin järjestäminen
– Yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen Yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistyksen kanssa

Ilari Leskelä, kansainvälisyys- & ISHA-vastaava

– Syysmatkan ja kevätmatkan järjestelyt ja niistä tiedottaminen yhdessä Tason kv-vastaavan kanssa
– Kansainvälisistä asioista tiedottaminen
– HYY:n kansainvälisten asioiden valiokunta
– Tiedottaminen järjestön tapahtumista englanniksi vaihto-opiskelijoille sekä muu yhteydenpito heidän kanssaan.

– Vaihto-opiskelijoiden integrointi Polhon toimintaan.
– ISHA:n toimintaan liittyvien asioiden koordinointi Polhon osalta yhteistoiminnassa ISHA-virkailijan kanssa.

Hanna Marjoranta, juhla- & vuosijuhlavastaava

– Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä juhlavirkailijoiden kanssa
– Tilavaraukset Polhon tapahtumiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
– Esiintyjien hankkiminen juhliin
– Juhlista tiedottaminen
– Muu juhlatoiminta
– Vuosijuhliin liittyvien järjestelyjen koordinointi yhdessä puheenjohtajan ja vuosijuhlavirkailijan kanssa.
– Aktiivinen osallistuminen vuosijuhlatoimikunnan toimintaan.

Teemu Antikainen, kulttuuri- & ympäristövastaava

– Kulttuuriekskursiot
– Kulttuuri-iltamien ja kulttuuribrunssin järjestäminen yhdessä Tason kulttuurivastaavan kanssa
– HYY:n kulttuurivaliokunta
– Polhon kirjaston ylläpito
– Polhon arkiston ylläpito
– Yhteydenpito kirjakerhoon
– Kulttuuritoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen

– Ympäristöasioista tiedottaminen
– Polhon toiminnan ympäristöystävällisyydestä vastaaminen
– Ympäristön huomioimisen lisääminen Polhon toiminnassa

Essi Koskinen, urheiluvastaava

– Yhteydenpito Torspoon
– Juoksukerho
– Yhissählyn pyörittäminen
– Polhon osallistuminen urheilutapahtumiin
– Urheiluekskursiot

– Polhon urheilutoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
– Muu urheilutoiminta

Virkailijat:

Toivo Martikainen, Tiedettä ja kaljaa –virkailija

– Tiedettä & kaljaa –keskusteluiltojen järjestelyt ja isännöinti yhdessä puheenjohtajan, 1. opintovastaavan sekä toisen T&K -virkailijan kanssa

– Vieraiden kutsuminen sekä vieraista päättäminen yhdessä hallituksen kanssa

Antti Korhonen, Tiedettä ja kaljaa –virkailija

– Tiedettä & kaljaa –keskusteluiltojen järjestelyt ja isännöinti yhdessä puheenjohtajan, 1. opintovastaavan sekä toisen T&K -virkailijan kanssa
– Vieraiden kutsuminen sekä vieraista päättäminen yhdessä hallituksen kanssa

Annika Keriö, Juhlavirkailija

– Juhlien yleisjärjestelyt yhteistyössä juhlavastaavan ja muiden juhlavirkailijoiden kanssa

Antti E. Lehtinen, Juhlavirkailija

– Juhlien yleisjärjestelyt yhteistyössä juhlavastaavan ja muiden juhlavirkailijoiden kanssa

Eveliina Anteroinen, Juhlavirkailija

– Juhlien yleisjärjestelyt yhteistyössä juhlavastaavan ja muiden juhlavirkailijoiden kanssa

Marika Poutiainen, Vuosijuhlavirkailija

– Vuosijuhlien järjestelyjen koordinointi yhteistyössä puheenjohtajan ja vuosijuhlavastaavan kanssa.
– Osallistuminen vuosijuhlatoimikunnan toimintaan.

Jouni Mäkelä, Työelämävirkailija

– Yhteistyö työelämä- ja alumnivastaavan kanssa

Aarni Suvitie, ISHA-virkailija

– ISHA:n toimintaan liittyvien asioiden koordinointi Polhon osalta yhteistyössä ISHA-vastaavan kanssa.
– Toiminta ISHA Helsingissä

Anni Mäkeläinen, HYY-virkailija

– Polhon HYY-suhteiden ylläpito ja tiedotus HYY:n hallitukseen liittyvistä asioista

Sara Nurmilaukas, kulttuurivirkailija

– Kulttuuriexcujen, -brunssin ja –iltamien ynnä muiden kulttuuritapahtumien järjestäminen yhteistyössä kulttuurivastaavan kanssa.

Leave a Reply