Talousarvio 2010, Polho ry

Ajalla 01.01.2010-31.12.2010

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 9.2.2010

Varsinainen toiminta

Opetus ja koulutustoiminta

Kulut

Matkakorvaukset 30 €
Tiedettä ja kaljaa -illat 100 €

Fuksitoiminta 200 €

Alumnitoiminta 20 €

Paneelit ja seminaarit 60 €

Kulttuuritoiminta 150 €

Kulut yhteensä 560 €

Tuotot yhteensä 0 €

Tiedotustoiminta

Kulut

Poleemin painatuskulut 2250 €
Poleemin postituskulut 0 €

Kulut yhteensä 2250 €

Tuotot

Mainostuotot 1000 €

Järjestölehtituki 550 €

Tuotot yhteensä 1550 €

Jäsentilaisuudet

Vuosijuhla

Kulut

Tila 13260 €

Kutsut ja postitus 650 €

Edustuskulut 50 €

Kuljetuskulut 100 €

Sillis ja jatkot 1770 €

Kulut yhteensä 15830 €

Tuotot

Lipputulot 14450 €

Sponsoriraha 1000 €

Tuotot yhteensä 15450 €

Sitsit ja Muut juhlat

Kulut 1200 €

Tuotot 1900 €

Ekskursiot
Kulut 20 €
Tuotot 0 €

Kuppalan illanvietot
Kulut 200 €

Tuotot 50 €

Kulut yhteensä 17250

Tuotot yhteensä 17400

Järjestötoiminta

Kulut

Toimistokulut 30 €

Palvelumaksut 80 €

Urheilutoiminta 250 €

Edustuskulut 150 €

Polho ry:n tuki Poleemille 700 €

Jäsenmaksukulut 50 €

Kulut yhteensä 1260 €

Tuotot yhteensä 0 €

Varsinaisen toiminnan kulujäämä 2370 €

Varainhankinta

Kulut

Merkkinhankinnat 150 €

Kulut Yhteensä 150 €

Tuotot

Merkki- ja laulukirjamyynti 150 €

Tuotot yhteensä 150 €

Avustukset

Oman järjestön 50-vuotishistoriikkiavustus 350 €

Kulut yhteensä 350 €

Tuotot

HYY:n toiminta-avustus 1625 €
HYY:n matka-avustus 1250 €
Tuotot yhteensä 2875 €

Kaikki kulut yhteensä 21820 €

Kaikki tuotot yhteensä 21975 €

Tilikauden kulujäämä 155 €