Johtosääntö 2011

Ilari Leskelä, puheenjohtaja
•    Hallituksen työn koordinointi
•    Esityslistojen laatiminen ja kokousten koollekutsuminen
•    Yhteydenpito Kannunvalajiin, Kannun pj-kokoukset
•    Yhteydenpito HYY:n edustajistoon
•    HYY:n järjestövaliokunta
•    Yhteydenpito Poleemiin
•    Yhteydenpito osaston johtoryhmään
•    Yhteydenpito poliittisen historian opiskelijaedustajiin tiedekuntaneuvostossa ja laitosneuvostossa yhdessä 1. opintovastaavan kanssa.
•    Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä T&K-virkailijoiden sekä 1. opintovastaavan kanssa.
•    Erillisen hallitusblogin perustaminen, ylläpito ja koordinointi yhdessä IT-vastaavan kanssa.
•    Vuosijuhliin liittyvien järjestelyjen koordinointi yhteistyössä vuosijuhlavirkailijan ja vuosijuhlavastaavan kanssa.

Ilmar Metsalo, varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava
•    Puheenjohtajan sijaistaminen tämän ollessa estynyt
•    Varasihteeri
•    Kulttuuriekskursiot
•    Kulttuuri-iltamien ja kulttuuribrunssin järjestäminen yhdessä Tason kulttuurivastaavan kanssa
•    HYY:n kulttuurivaliokunta
•    Polhon kirjaston ylläpito
•    Polhon arkiston ylläpito
•    Kulttuuritoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen

Tuomas Saavalainen, taloudenhoitaja
•    Järjestön taloudenhoito
•    Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen
•    Tilinpäätösten laatiminen Polhon kassasta sekä pankkitilistä huolehtiminen

Mari Fabritius, sihteeri ja ympäristövastaava
•    Pöytäkirjojen laatiminen hallituksen kokouksista sekä muista Polhon kokouksista
•    Asiakirjojen arkistointi Polhon arkistokaappiin
•    Polhon arkiston osien siirtäminen HYY:n keskusarkistoon
•    Postin noutaminen kokouksiin
•    Ympäristöasioista tiedottaminen
•    Polhon toiminnan ympäristöystävällisyydestä vastaaminen
•    Ympäristön huomioimisen lisääminen Polhon toiminnassa

Eetu Jokela, 1. opintovastaava
•    Opintopiirien järjestelyt
•    Oppiainekahvien järjestäminen
•    Osastokahvien järjestäminen yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa
•    Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset
•    Yhteydenpito poliittisen historian opiskelijaedustajiin tiedekuntaneuvostossa ja laitosneuvostossa yhdessä puheenjohtajan kanssa
•    HYY:n koulutuspoliittinen valiokunta
•    Polhon tenttiarkiston ylläpito
•    Opintopalstan kirjoittaminen Poleemiin tilanteen mukaan
•    Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä puheenjohtajan sekä T&K -virkailijoiden kanssa.

Hannele Kirveskoski, 2. opintovastaava ja tasa-arvovastaava
•    Fuksitapahtumien järjestelyt yhdessä tuutorien kanssa.
•    Tuutorivalinnan järjestäminen keväällä
•    HYY:n tuutorivaliokunta
•    Opiskelijavaihtoasiat
•    Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset
•    Abi-infojärjestelyt
•    Tasa-arvotoiminnan kehittäminen Tason tasa-arvovastaavan kanssa
•    Toimiminen poliittisen historian opiskelijoiden yhdyshenkilönä tasa-arvoasioissa
•    Polhon tasa-arvonettisivujen pitäminen ajan tasalla
•    Muut tasa-arvoasiat

Teemu Perhiö, tiedottaja ja ATK-vastaava
•    Järjestön tiedotusasiat
•    Polhon nettisivujen ja Facebook-profiilin ylläpito
•    Hallitusbolgin ylläpito ja koordinointi yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Anna Niemi, suhde ja HOL-vastaava
•    Järjestön suhteidenhoito (Kannun ainejärjestöt, Kronos, Historicus, P-Klubi. HOL, muut historiajärjestöt)
•    Yhteydenpito kollegoihin
•    Vuosijuhla- ym. tervehdykset muihin järjestöihin yhteistyötahoihin
•    HOL-asioiden koordinointi Polhon osalta

Riina Hyökki, työelämä- ja alumnivastaava
•    Työelämäekskursiot
•    Työelämästä, työharjoittelusta ja työtarjouksista tiedottaminen
•    Yhteydenpito SVOL:iin
•    Työelämäpaneelin järjestäminen
•    Yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen Yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistyksen kanssa

Reetta Heiskanen, kansainvälisyys- & ISHA-vastaava
•    Syysmatkan ja kevätmatkan järjestelyt ja niistä tiedottaminen yhdessä Tason kv-vastaavan kanssa
•    Kansainvälisistä asioista tiedottaminen
•    HYY:n kansainvälisten asioiden valiokunta
•    Tiedottaminen järjestön tapahtumista englanniksi vaihto-opiskelijoille sekä muu yhteydenpito heidän kanssaan.
•    Vaihto-opiskelijoiden integrointi Polhon toimintaan.
•    ISHA:n toimintaan liittyvien asioiden koordinointi Polhon osalta yhteistoiminnassa ISHA-virkailijan kanssa.

Josefiina Manninen, juhla- & vuosijuhlavastaava
•    Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä juhlavirkailijoiden kanssa
•    Tilavaraukset Polhon tapahtumiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
•    Esiintyjien hankkiminen juhliin
•    Juhlista tiedottaminen
•    Muu juhlatoiminta

Joonas Dammert, urheiluvastaava
•    Yhteydenpito Torspoon
•    Juoksukerho
•    Yhissählyn pyörittäminen
•    Polhon osallistuminen urheilutapahtumiin
•    Urheiluekskursiot
•    Polhon urheilutoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
•    Muu urheilutoiminta

Virkailijat:

Lyydia Aarninsalo, Kannunvalajat-virkailija
•    Tiedotus Kannunvalajien hallitukseen liittyvistä asioista

Veikko Jarmala, talous- ja Tiedettä ja kaljaa –virkailija
•    Taloudenhoitajan toiminnan avustaminen
•    Tiedettä & kaljaa –keskusteluiltojen järjestelyt yhdessä puheenjohtajan, 1. opintovastaavan kanssa

Tuomas Lassinharju, karaokevirkailija
•    Polho Ry:n tapahtuminen karaoketoiminnasta vastaaminen

Henriikka Latva, urheiluvirkailija
•    Urheilutapahtumien järjestäminen yhteistyössä urheiluvastaavan kanssa

Hanna Marjoranta, juhla- ja kulttuurivirkailija
•    Juhlien yleisjärjestelyt yhteistyössä juhlavastaavan ja muiden juhlavirkailijoiden kanssa
•    Kulttuuritapahtumien järjestäminen yhteistyössä kulttuurivastaavan kanssa

Elina Miettinen, kulttuurivirkailija
•    Kulttuuriexcujen, -brunssin ja –iltamien ynnä muiden kulttuuritapahtumien järjestäminen yhteistyössä kulttuurivastaavan kanssa.

Simo Ortamo, työelämä- ja alumnivirkailija
•    Yhteistyö työelämä- ja alumnivastaavan kanssa

Marika Poutiainen, juhla- ja alumnivirkailija
•    Juhlien yleisjärjestelyt yhteistyössä juhlavastaavan ja muiden juhlavirkailijoiden kanssa
•    Yhteistyö alumnivastaavan kanssa ja alumnitoiminnasta tiedottaminen.

Johanna Sorsa, suhde- ja HOL-virkailija
•    Yhteistyö suhde- ja HOL-vastaavan kanssa

Mikko Virta, opinto- ja sotilasvirkailija
•    Yhteistyö opintovastaavien kanssa
•    Yhteydenpito Puolustusvoimiin