Kirjoittajan arkistot: Irina Kruskopf

Yliopistoseminaari

Seuraava yliopistoseminaari Ammatillisuus psykiatriassa pidetään aikataulun mukaisesti 29 . 5 ja  5.6  etänä ;

Opetuksen siirryttyä nyt verkkoon Ammatillisuus psykiatriassa –seminaarisarjan sisältö ja toteutustapa muuttuu.

Seminaarin ennakkotehtävänä on

  1. kerrata erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteista Ammatillisuus –osion tavoitteet
  2. kirjoittaa kuvaus terveydenhuollossa tapahtuneesta itse koetusta tilanteesta, jossa ammatillisuus on toteutunut puutteellisesti. Tilanne voi liittyä esim. potilaan hoitoon, omaisten kohtaamiseen, terveydenhuoltohenkilökunnan keskinäiseen toimintaan tai opetukseen ja ohjaukseen. Miten ympäristö reagoi tähän epäammatilliseen toimintaan? Pyrkikö joku korjaamaan tilannetta? Jos ei, miksi? Miten tilanteeseen olisi voinut puuttua?

Tapauskuvauksista keskustellaan 5.6. seminaarissa. Valmistaudu kertomaan muille seminaariin osallistujille omasta kokemuksestasi.

 

Lähetä tuotoksesi Irina Kruskopfille irina.kruskopf@hus.fi  22.5. mennessä. Seminaarisarjan kolmas osio 12.6. jää pois, eli seminaari on nyt kaksiosainen (29.5. ja 5.6.2020). Ennakkotehtävän palautus vaaditaan, jotta seminaarista saa suoritusmerkinnän.

 

 

HUOM 12.6 pidetään Psykoterapia 2 puolipäiväseminaari klo 8.15 – 11.00 ( avataan toukokuussa Moodleen,  ennakkotehtävän deadline on  3.6 klo 15).

 

 

 

 

 

 

PSYKOTERAPIA 1 18.12 2019

Ohjelma 

1.     12.00    Mitä on psykoterapia ja mikä on psykoterapian vaikuttavuus?  (Harri Valkonen, PsT,)

2.     13.00    Psykoterapiasoveltuvuuden arvio (Tarja Melartin, LT, dos.)

3.   14.00     Tauko

4.     14.15 Kiintymyssuhteen merkitys psykoterapeuttisessa hoidossa (Tarja Melartin)

5.    15.00 Tapausesimerkki (video)  Ryhmätyötä/keskustelua (Tarja Melartin 9

Huom! Ennakkotehtävän  viimeinen palautuspäivä on 11.12.2019 kl 16.00 MOODLEEN

Ennakkotehtävät ovat osallistumisen edellytys.

Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari 22.5 2019

Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari

Ohjelma

12.15 – 14.15 Näyttöön perustuva, psykologisesti hoitava vuorovaikutus – mitä se on?

Harri Valkonen, PsT, erikoispsykologi, Helsingin kaupunki

14.15 – 14.30 tauko

14.30 – 16.00 Tunteet ja vastatunteet: Miten ymmärtää monimutkaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä?

Tarja Melartin, LT, dos.

Ennakkotehtävä:

Huom! Ennakkotehtävä avautuu 17.4. 2019 ja viimeinen palautuspäivä on 17.5.2019 klo.16.00

Ennakkotehtävät ovat osallistumisen edellytys.

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutuseminaarit / Syksy 2018

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / syksy 2018

Kohderyhmä: yliopistoklinikassa psykiatriaan erikoistuvat sairaalalääkärit (mahdollisuus osallistua myös runkokoulutusvaiheessa, jos ilmoittautunut erikoistumisopintoihin Helsingin yliopistoon). Myös seniorit tervetulleita!

AIKA : 8.15-9.45

Paikka: HYKS Psykiatriakeskuksen Tieteellinen kirjasto, Välskärinkatu 12

Yhdyshenkilö: osastosihteeri Irina Kruskopf (puh. 09 -471 63732; s-posti irina.kruskopf@hus.fi)

31.08.18            Ajokyvyn arviointi          

Seniori: vanhuspsykiatrian professori Hannu Koponen

Sairaalalääkäri: Hanna Hellstrand

 

14.09.18            Hyvän esitelmän pitämine

Seniori: Yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, HY

 

  1. 09 18 Sukupuoli-identiteetin kehitys                 Seniori: EL Teemu Kärnä

Sairaalalääkäri: Kaisa Lydman

 

  1. 10.18 Konsultaatiopsykiatriaa/ yleissairaalapsykiatria

 Seniori: El, Anna Eskola

Sairaalalääkäri: Natalia Terevnikova

 

  1. 10.18 Neuropsykologiset tutkimukset

Seniori: Neuropsykologi Mari Kantanen

Sairaalalääkäri: Anja Hulkko

 

  1. 11.18 Psykologiset tutkimukset ja niiden pohjalta tehtävät päätelmät

  Seniori: Psykologi Jan-Henry Stenberg

Sairaalalääkäri: Petteri Joelsson

 

23.11. 18            Vaativat työkykyarviot

 Seniori: El, Helena Galkin-Jokinen

Sairaalalääkäri: Eriikka Pirinen

 

14.12.18            Krooninen kipu, ahdistus ja masennus

Seniori: Professori Eija Kalso ja El Peter Knaster

Sairaalalääkäri: Lumikukka Socada

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan

 

 

 

Eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaari: Psykoterapia II Keskiviikko 2.5.2018 klo 12.00

Keskiviikko 2.5.2018: Psykoterapiasuuntaukset