Yhteystiedot

Sähköpostilistalle liittyminen:
Lähetä viesti ”subscribe reson”
(ilman otsikkoa) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.
Poistuaksesi listalta lähetä viesti ”unsubscribe reson”.

Olkaa yhteydessä tiedottajiin mikäli haluatte laittaa jäsenistöllemme viestiä.

Telegram
Resonanssin Telegram-ryhmä: https://t.me/resonanssi
Resonanssin tiedoituskanava: https://t.me/resoninfo

Postiosoite
Opiskelijahuone
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2 A)
00014 Helsingin yliopisto
Y-tunnus: 1986811-7

Hallitus 2024:
reson-ry(at)helsinki.fi

Sähköpostit:

Puheenjohtajisto
puheenjohtaja@resonanssi.org
Jäsensihteeri
jasensihteeri@resonanssi.org
Tiedottaja
tiedottaja@resonanssi.org
Taloudenhoitaja
taloudenhoitaja@resonanssi.org
Tuutorivastaava
tuutorivastaava@resonanssi.org
Fuksivastaava
fuksivastaava@resonanssi.org
Ympäristövastaava
ymparisto@resonanssi.org
Häirintäyhdyshenkilö
hairintayhdyshenkilo@resonanssi.org
Ulkoministeri
ulkoministeri@resonanssi.org
Pehmisvastaava
pehmis@resonanssi.org
Opintovastaava
opintovastaava@resonanssi.org
Yritysvastaava
yritysvastaava@resonanssi.org
Sijoitustoimikunnan puheenjohtaja
sijoitus@resonanssi.org

Contact info

To join the mailing list: 
Send the message ”subscribe reson”
(without a subject) to: majordomo@helsinki.fi.
To remove yourself from the list, send message ”unsubscribe reson”.

International affairs persons
Can be found here