Att uppfinna tjänster och produkter för samanvändning

Även om uppfinnandet ursprungligen har kopplats till att bygga apparater och maskiner kan en uppfinning även vara en metod eller en applikation med någon slags konkret funktion. En applikation kan till exempel vara en metod som möjliggör en tjänst eller samanvändning av en produkt. Den här typens applikationer och affärsverksamhet som anknyter till dessa kallas ofta för plattformsekonomi. Några exempel är AirBnB, Uber och Alibaba.

För eleverna är det utmanande att utarbeta en applikation. På konceptnivå är det däremot möjligt att i klassrummet utarbeta idéer kring applikationens syfte och funktion.  Om man vill utnyttja digitala verktyg inom studiehelheten ”uppfinningar inom cirkulär ekonomi i skolan” kan eleverna instrueras att göra en prototyp av sin idé med till exempel applikationen POP by Marvel d.v.s. prototyping on paper. Med POP är det möjligt att på detaljnivå visa publiken vilken funktion applikationen har, till exempel att den möjliggör en tjänst eller samanvändning av en produkt. På videon nedan visas POP-applikationens funktioner samt hur man skapar en prototyp med applikationens hjälp.

POP-programmet har flera fördelar. Den fungerar med datorernas webbläsare och kan även laddas ner till telefonen. Alla elever i gruppen kan delta i att planera, utforma och skissa ren nya rutor till applikationen. På videon används färdiga utskrivbara mallar för planering av rutorna. Mallarna hittas i POP-applikationen. Programmet kan användas med enskilda telefoner och ingen annan informationsteknik behövs. Prototypen kan även delas med andra om eleven skapar ett eget konto på POP.

Som det märks behöver POP-applikationen ännu finslipas och kunde ännu utvecklas vidare. Programmet ger ändå en möjlighet att på konceptnivå presentera uppfinningar som möjliggör tjänster och samanvändning av produkter. Även om det bara görs med penna och papper, och processen inte egentligen omfattar någon programmering eller produktion av en färdig produkt, så är det viktigt att man på konceptnivå får presentera applikationens funktion. Därefter skulle man till exempel kunna närma sig något programmeringsföretag med sin prototyp. Formatet som applikationen presenteras i är samma format som många mobilapplikationsföretag använder i sina utvecklingsteam.