Lukuvuoden alkaessa

Lukuvuosi 2009-2010 on suurten uudistusten aikaa, sillä siirrymme ensi vuoden alusta uuden yliopistolain mukaiseen yliopistoon. Meidän tiedekunnassamme tämä tarkoittaa sitä, että vanhat oppiainelaitokset – niiden mukana myös eksegetiikan laitos – lakkaavat olemasta hallinnollisina yksikköinä ja tiedekunnasta tulee yksi ainoa laitos. Eksegetiikan laitos ja muut laitokset toki jatkavat osastoina, mutta monet hallinnolliset asiat hoidetaan jatkossa keskitetymmin.

Laitoksen (2010 alkaen osaston) opetushenkilökunnassa on tapahtunut joitakin muutoksia:
Anneli Aejmelaeus on aloittanut Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden professorina 1.8. 09
Kirsi Valkama on hoitanut Vanhan testamentin eksegetiikan yo-lehtorin virkaa 1.8. alkaen.
Kari Latvus on hoitanut Eksegetiikan ja Raamatun heprean yo-lehtorin virkaa 1.8. alkaen
Risto Uro on palannut Uuden testamentin eksegetiikan yo-lehtorin tehtäviin 1.8. alkaen ja jatkaa laitoksen johtajana vuoden 2009 loppuun asti.

Opetustyössä toteutetaan kolme suurempaa uudistusta. 1) Positiivisen kokemusten perustella kolmen periodin kreikan ryhmien määrää on lisätty yhdestä kahteen. Intensiiviryhmiä tukemaan on perustettu kreikan ja heprean opintopiirejä (ns. ”takomoja”), joita vetävät eksegetiikan jatko-opiskelijat. 2) Aineopintoihin on sisällytetty johdantokursseja (ns. ”kivijalkakursseja”), joihin eksegetiikan aineopintoja aloittavia opiskelijoita kannustetaan osallistumaan. 3) Laitoksen opettajille on opetuksen suunnittelussa varattu opetuksesta vapaa, tutkimusintensiivinen periodi. Tarkista siis milloin opettajallasi on tutkimusperiodi, jotta saat asiasi hoidettua. Tutkimusperiodin aikana opettajilla ei esimerkiksi ole vastaanottoa.

Tarkempaa tietoa näistä uudistuksista löydät Almasta.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta 2009-2010!