Uusi projekti: rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn


Miksi kristinusko syntyi ja menestyi? Teologit, historiantutkijat ja uskonnontutkijat ovat pitkään etsineet vastausta tähän kysymykseen. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa Jeesuksen ensimmäisten seuraajien kokemiin ilmestyksiin, sosiaalisiin ja poliittisiin tekijöihin, kristittyjen harjoittamaan sairaanhoitoon ja marttyyrien synnyttämään positiiviseen mielikuvaan.

Uudessa tutkimushankkeessa analysoidaan menestystekijää, joka on jäänyt tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Hanke tutkii rituaalien roolia kristinuskon synnyssä. 

Tutkimus keskittyy tarkastelemaan rituaalisten innovaatioiden merkitystä kristinuskon synnyssä ja vakiintumisessa itsenäiseksi liikkeeksi. Mikä rooli rituaalisilla käytännöillä oli varhaisten kristillisten ryhmien sosiaalisessa organisoitumisessa ja dynamiikassa? Miten uudet rituaalit syntyvät? Voiko rituaalinäkökulma tarjota uuden perustellun vastauksen kysymyksiin, joita teologit ja historioitsijat ovat pohtineet ja parin vuosisadan ajan?

Työssä hyödynnetään perinteisen eksegeettisen metodien lisäksi lähestymistapoja ja teorioita kahdesta eri tutkimussuuntauksesta: rituaalitutkimuksesta ja kognitiivisesta uskontieteestä. Kognitiivinen uskontotiede soveltaa uutta tietoa mielen toiminnasta uskonnollisten ilmiöiden tutkimukseen.

Tutkimus toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä. Mukana on tutkijoita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Projektissa työskentelee myös tohtorikoulutettava, joka valitaan kansainvälisellä haulla. 

***

Suomen Akatemia päätti kokouksessaan 11.6.2013 myöntää rahoituksen Risto Uron johtamalle hankkeelle ”Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn: sosio-kognitiivinen analyysi”. Rahoituskausi on 1.9.2013 – 31.8.2017.