Oletko kiinnostunut rituaalitutkimuksesta?

Maailma on järkyttyneenä seurannut norjalaisten surutyötä 22.7.2011 tapahtuneiden traagisten surmatöiden jälkeen. Kun tapahtumalle on vaikea antaa sanallista muotoa tai järjellistä selitystä, ihmiset turvautuvat rituaalisen käyttäytymiseen. 150,000 norjalaista vaeltaa hiljaisena saattueena Oslon kaduilla valkoisia ja punaisia ruusuja kantaen. Tuomiokirkon edusta täyttyy valtavan mittasuhteen saaneesta kukkamerestä. Muistotilaisuuteen Oslossa osallistuvat mies tiivistää monien tuntemuksen: ”On pakko tehdä jotain, kun tuskaa ei voi pukea sanoiksi”. Suru kanavoituu vaistomaisesti kulttuuriin tarjoamiin rituaalisiin toimintamalleihin.

Suru ja kuolema ovat esimerkkejä rituaalitoiminnan yleisinhimillisyydestä. Emme tunne ihmiskunnan historiasta yhtään kulttuuria, joka ei olisi haudannut yhteisönsä jäseniä rituaalisesti. Jopa lajiserkkumme, neandertalinihmisen arvellaan saattaneen lajitoverinsa viimeiselle matkalle rituaalisin menoin. Hautauksen lisäksi ihmiset ovat kaikkina aikoina ja kaikkialla ilmaisseet elämän taitekohdat rituaalisesti, torjuneet piileviä vaaroja tai parantaneet sairauksia rituaalitoimintojen avulla ja tunnistaneet omat ulkopuolisista sen perustella minkälaisia riittejä he toteuttavat.

Uskontojen tutkimuksessa rituaalit ovat pitkään olleet keskeinen havainnoinnin ja teoretisoinnin kohde. On mahdotonta löytää uskontotraditiota, jossa rituaaleilla ei olisi sijaa, vaikka niiden ”koristeellisuudessa”, tiheydessä ja tunteikkuudessa onkin suuria eroja. Tätä taustaa vasten on yllättävää, että suomalaisessa teologisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa rituaalitutkimus on ollut suhteellisen vähän käsitelty aihe. Toki rituaaleilla on ollut oma perinteinen paikkansa käytännöllisen teologian ja uskontotieteen oppiaineissa. Tarve laajempaan, oppiaineet ylittävään rituaalien tarkasteluun on kuitenkin olemassa. Viime vuosikymmeniä rituaalitutkimus on yhä enemmän kehittynyt omaksi tieteenalakseen, joka pyrkii yhdistämään eri aloilla saavutettua tutkimustietoutta.

Rituaalitutkimukseen on nyt mahdollista tutustua suorittamalla uusi monitieteinen opintokokonaisuus Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Jakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä rituaalitutkimuksen näkökulmiin ja teorioihin, joita hän voi hyödyntää valitsemansa pääaineen opiskelussa ja teologisen asiantuntijuuden rakentamisessa.

Tarkempaa tietoa rituaaliopetuksesta saat Riston opetussivuilta (linkki oikealla).

Valaisevia esimerkkejä rituaalitutkimuksesta eri teologisissa oppiaineissa antaa Teologia.fi:n kevään 2011 teema ”Rituaalitutkimus: näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan”. Tähänkin sivustoon pääset kätevästi blogin oikean palstan linkin avulla.