Kristinuskon synty mielenterveyden näkökulmasta

Mielenterveys on moderni käsite. Sitä ei voi sellaisenaan soveltaa siihen maailmaan, jonka keskellä kristinusko syntyi. Monet mielenterveys- käsitteen alla käsitellyt teemat ovat kuitenkin sellaisia, jotka tulevat esille myös Uudessa testamentissa ja varhaiskristillisissä kirjoituksissa: sairauksien sosiaaliset seuraukset, kyky kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, syyllisyys, oman identiteetin eheys ja psykoottiset häiriöt.

Jeesus kuvataan evankeliumeissa parantajana, joka monien kansanparantajien tavoin oli erikoistunut sosiaalisten stigmojen hoitoon. Uuden testamentin maailmassa tällaisia olivat esimerkiksi ihosairaudet, joihin sairastuneet potilaat eristettiin muusta yhteisöstä (”spitaaliset”), aggressiivisten henkien aiheuttamat sairaudet ja käyttäytymishäiriöt sekä erilaiset krooniset vaivat, jotka saatettiin leimata rangaistuksiksi potilaan synneistä. Sairauteen ja terveydenhoitoon liittyvät kysymykset ovat alkaneet viime aikoina kiinnostaa Uuden testamentin tutkijoita. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että parantamisella ja sairaanhoidolla on ollut merkittävämpi rooli Jeesus-liikkeen synnyssä ja kristinuskon leviämisessä kuin on aiemmin ajateltu.

***

Jos haluat lukea tämän jutun kokonaisuudessa ja muita artikkeleita teemasta ”Uskonto ja mielenterveys”, klikkaa itsesi Teologia.fi -sivuille oikella olevasta linkistä. Teologia.fi tarjoaa paljon mielenkiintoista luettavaa ajankohtaisista teologisen tutkimuksen kysymyksistä.