Tutustu Raamatun sosiaaliseen maailmaan

Teologian opiskelijalle ja muille kiinnostuneille on tarjolla tänä keväänä uutta ja mielenkiintoista Raamatun sosiaalisesta maailmasta. Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa –verkkojulkaisusta on tuotettu uusi versio, ja Uuden testamentin sosiaalisesta maailmasta järjestetään aineopintason kurssi maalis- huhtikuussa (ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä). Myös uusia laadukkaita Raamatun sosiaalista maailmaa käsitteleviä kirjoja on ilmestynyt: Anni Pesosen ja Kirsi Valkaman, Arkielämä Raamatun aikaan (Kirjapaja 2010) ja Kari Latvuksen, Sakari Häkkisen ja Hanne von Weissenbergin, Köyhien Raamattu (Kirjapaja 2010).

Sosiaalisen maailman tutkimus on noussut viime vuosikymmenien aikana yhdeksi raamatuntutkimuksen pääsuuntaukseksi. Tutkijat olivat tietysti aiemminkin pyrkineet ymmärtämään Raamatun tekstejä alkuperäisessä historiallisessa kontekstissaan. Uutta sosiaalisen maailman tutkimuksessa on kuitenkin se, että tulkinnallista kontekstia on siirretty ruohonjuuritasolle, arjen ja inhimillisten perustarpeiden tarkasteluun. Abstraktit teologiset kysymykset on joko jätetty sivummalle tai niitä tulkittu konkreettisesta sosiaalisesta tilanteesta käsin.

Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa –verkkojulkaisu valottaa Uuden testamentin ajan sosiaalisia instituutioita, arvoja ja käyttäytymistä. Sivuilta löytyy tietoa mm. antiikin ajan yhteiskunnista, perheistä, avioliittomalleista, seksuaalisista normeista ja uskomuksista sekä orjuudesta. Julkaisuun on myös koottu aihepiiriä valaisevia katkelmia antiikin kirjoittajilta ja Uudesta testamentista sekä perhetutkimuksen bibliografia. Nyt julkaistu versio on jo kolmas, ensimmäinen valmistui yhteistyössä Petri Merenlahden johtaman oppimisen kehittämisprojektin kanssa jo 2001. Versio on tuotettu prof. Antti Marjasen johtamassa ”Sukupuoli, sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä”. Uutta materiaalia verkkosivuilla on mm. sukupuolirooleista, ammateista (kauppiaista ja sotilaista), antiikin yhdistyksistä ja roomalaisista taloista.

Oikealla palstalla olevan linkin kautta pääset kätevästi tutustumaan verkkojulkaisun uuteen versioon.