Eetu Kejonen

Eetu Kejonen
TT DrTh

24-08-2015-15-42-48-11780

Eetu Kejonen on tarkastellut väitöstutkimuksessaan Sexualitet i en brytningstid (2014)  kahden suomalaisen herätysliikeen homoseksuaalisuutta koskevia kannanottoja. Uusimmassa väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessaan hän tarkastelee vanhoillislestadiolaisten seksuaalivähemmistöjen edustajien kokemuksia uskonnollisen ja seksuaalisen identiteetin yhdistämisestä. Tutkimusta tehdään queer-teoreettisista näkokohdista käsin.

Eetu Kejonen has in his doctoral dissertation Sexualitet i en brytningstid [Sexuality during an era of change] (2014) charted comments on homosexuality by two Finnish revivalist movements. In his newest post-doctoral research he charts how representatives of Conservative Laestadian sexual minorities have experienced the integration of their religious and sexual identity. The research is performed from queer theoretical standpoints.