Conservative Laestadianism and gender-related online-debates

Meri-Anna Hintsala
TM, kirkkososiologia, M.Th. Church Sosiology

Meri-Anna-Hintsala_ER

Conservative Laestadianism and gender-related online-debates

Conservative Laestadian revival movement has been in the public spotlight in Finland in recent years. The members of the community have been particularly active in online-debates. Narrative discussions about life and faith are associated with issues related to sexuality and gender. Conservative Laestadian community seems to be in an internal conflict in issues concerning womanhood, contraception, sexuality and a gender system which in scholarship has been called hegemonic masculinity. In my dissertation, I analyze these discussions in online-platforms through the method of auto-netnography. There are hundreds of self-narratives about faith and gender in my research material. My specific interest is in how gender is discussed and constructed. What kinds of discussions there are about sexuality and how are these narratives associated with experiences of faith?

Sukupuolisuus vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa verkkokeskusteluissa

Vanhoillislestadiolaisuutta koskeva verkkokeskustelu on ollut 2000-luvulla yksi suurimmista uskonnollisista ilmiöistä sosiaalisessa mediassa. Verkkokeskustelut ovat tarjonneet liikkeen vaikutuspiirissä eläville sosiaalisesta kontrollista vapaan tilan, jossa käsitellä omaa suhdetta liikkeen yhteisöllisyyteen ja uskoon. Väitöstutkimuksessani keskityn sukupuolisuuden teemojen esiintymiseen vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa verkkokeskusteluissa. Erityisesti naiseuden ja miehuuden, äitiyden ja isyyden, ehkäisykielteisyyden, perheettömyyden ja homoseksuaalisuuden kysymykset ovat kietoutuneet liikkeen piirissä olevien elämäntarinoihin ja uskonkokemukseen. Aineistoni sisältää minä-muotoisia verkkokertomuksia, ja analysoin niitä auto-netnografisesti. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu siihen, miten sukupuolen ja seksuaalisuuden teemat kietoutuvat uskonkokemukseen verkkokertomuksissa. Mitä sukupuolesta puhutaan vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa keskusteluissa? Miten sukupuolisuudesta puhutaan? Ja miten muutos sukupuolisuuden käsityksissä vaikuttaa muutoksen uskonkokemuksessa?