Helena Kupari

Helena Kupari
FT, PhD

helena 190 väri

Uskontotieteilijä Helena Kupari on kiinnostunut arkisen uskonnon, yksilön elämänkaaren, sekä yhteiskunnallisten valtarakenteiden välisistä suhteista. Hänen tutkimuskohteenaan on ortodoksikristillisyys Suomessa. Kuparin väitöstutkimus Sense of Religion. The Lifelong Religious Practice of the Evacuee Karelian Orthodox Women in Finland, jota hän puolusti maaliskuussa 2015, käsitteli iäkkäiden suomalaisten ortodoksinaisten uskonnollisuutta sosiologi Pierre Bourdieun teorioiden valossa.

Scholar of religion Helena Kupari is interested in the relationship between everyday religion, life trajectory, and social power. Her research focuses on Orthodox Christianity in Finland. Kupari defended her doctoral dissertation in March 2015. Her thesis, titled Sense of Religion. The Lifelong Religious Practice of the Evacuee Karelian Orthodox Women in Finland, examined the religion of elderly Finnish Orthodox Women in light of sociologist Pierre Bourdieu’s theorizations.