Religious gender and agency in the conservative Laestadian community (1.1.2013 – 31.7.2015)

Johanna Hurtig
YTT, DrScSC

Johanna-Hurtig_ER

Religious gender and agency in the conservative Laestadian community

Religiousness is not only a question about spirituality – it is also about embodied ways of expressing one´s faith and choices which are concretized in one’s body. It is especially women who are expected to manifest their faith in different bodily ways. These bodily manifested choices are important to other members of the community as well as to outsiders. In my research, I examine these theologically, socially and culturally constructed ways of faith´s embodiment in the conservative Laestadian community. How are theological norms defining womanhood justified in the community? How are women applying them and coping with them? I consider women as actors in their relation to the society, their religious community, to themselves and their body. My research material consists of ethnographic fieldwork, interviews and different texts published in and of the community.

Uskonnollinen sukupuoli  ja toimijuus vanhoillislestadiolaisuudessa

Uskonnollisuus todellistuu vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä erilaisina keholla ilmaistavina ja siinä koettavina valintoina. Uskoa ilmaistaan kehollisesti oman yhteisön jäsenille sekä ulkopuolisille.  Olen kiinnostunut niistä opillisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneista tavoista, joilla vanhoillislestadiolaisten naisten usko ruumiillistuu. Näen naiset aktiivisina toimijoina suhteessa yhteisöön, uskoon ja omaan kehoonsa. Olen kiinnostunut siitä, miten yhteisön oppi muovaa naisten ruumiillistuvaa todellisuutta, miten näitä opillisia kohtia perustellaan ja sovelletaan ja miten naiset itse rakentavat uskonnollista toimijuuttaan suhteessa yhteisöön ja kehoonsa. Aineistoina käytän etnografista kenttätyötä, haastatteluja ja erilaisia yhteisössä ja yhteisöstä julkaistuja tekstejä.