Coping with Lost Manhood: Ancient and Modern Fantasies of Christian Masculinity (1.1.2013 – 30.6.2015)

Petri Merenlahti
TT, DrTh

merenlahti

Coping with Lost Manhood: Ancient and Modern Fantasies of Christian Masculinity

Gender takes center stage in contemporary debates on Christian identity. Masculine and feminine roles, the ordination of women, and homosexuality remain controversial issues, especially among those who appeal to “biblical values”.  A key fear seems to be that appropriate biblical masculinity is being undermined. But what is this “biblical masculinity”? What makes it so special—and vulnerable? In hope of answers, I will focus both on ancient texts and their modern readers. How does biblical literature draw on and adapt to Greco-Roman masculine ideals; how does it challenge and transform them into new, alternative masculinities? What features of New Testament masculinities stand out as the most important for Bible-abiding Christians today; what role do they play in their gendered constructions of Christian self?

Sanasta miestä. Uusi Testamentti ja kristilliset ihannemiehet

Sukupuoleen liittyvistä kiistoista on tullut osa nykykristillisyyden julkikuvaa. Yksi konservatiivikristittyjen huolenaiheista on ”raamatullisen” sukupuolikäsityksen ja kristillisen miesidentiteetin heikkeneminen. Mutta mitä on ”raamatullinen maskuliinisuus”, ja mikä tekee siitä erityistä ja haavoittuvaa? Tutkimuksessani etsin vastauksia näihin kysymyksiin Raamatun teksteistä ja niiden nykylukijoilta. Millä tavoin Uuden testamentin tekstit heijastavat syntyaikansa kulttuurin miesihanteita? Miten ne mukautuvat niihin, kyseenalaistavat niitä ja synnyttävät uusia, vaihtoehtoisia miestyyppejä? Mikä Uuden testamentin miehisyysihanteissa on raamatullisuuteen pyrkiville nykykristityille tärkeää? Miten ne jäsentyvät osaksi heidän kristillistä sukupuoli-identiteettiään?