Elina Vuola

Elina Vuola
TT, dosentti, akatemiaprofessori,  DrTh, Docent, Academy Professor
Vuola_Elina_RCD

Osana laajempaa hankettamme vastaan paitsi koko hankkeen johtamisesta myös kahden uskonnollisen yhteisön tutkimisesta, Suomen ortodoksisesta kirkosta ja Suomen juutalaisyhteisöstä. Olen kiinnostunut naisten eletystä uskonnollisuudesta sekä ylipäätään sukupuolen ja uskonnon vuorovaikutuksesta toimijuuden näkökulmasta.

Within the broader research project, I am responsible for directing the entire project as well as for the study of two of our case communities, the Orthodox Church and the Jewish Community. I am interested in women´s lived religion, and more generally, in the relationship between gender and religion from the perspective of agency.