Seto women’s religious life in early 20th century and today

Andreas Kalkun
PhD, tutkija Viron Kansanrunouden Arkistossa, PhD, researcher at The Estonian Folklore Archives

Andreas-Kalkun_ER

Seto women’s religious life in early 20th century and today: vernacular Mariology, the female body and women’s status

I examine how the Orthodox religion is observed among the Setos, a minority group living between Estonia and Russia, at the beginning of the 20th century and in the present. My focus is on women, because in the 20th century Seto culture the religious traditions were transmitted primarily by them. In Lutheran Estonia, the Orthodoxy of the Setos approached as something perfunctory and “inadequately acquired“ that is mixed with pre-Christian rituals and customs. In the early 20th century, the largely illiterate Setos, unlike their Lutheran neighbours, were unable to explore the Scripture in depth. However, they were religiously active, taking part in sacred mysteries, fasting, pilgrimages, and building village chapels.

Relying on textual material held in the Estonian Folklore Archives I attempt to outline the early 20th-century Orthodox beliefs and religious practices among the Setos. I will interview religious Seto women for the purpose of determining how the Seto religious life has changed throughout the century. My focus will be on Marian veneration. In addition, I explore how religious women have adapted the issues related to the female body and women’s social status.

Setukaisnaisten kansanusko 1900-luvun alussa ja tänään: kansanomainen mariologia, naisen ruumis ja asema

Tutkin Venäjän ja Viron välissä asuvan setuvähemmistön ortodoksisuutta 1900-luvun alussa ja tänään. Keskityn pääasiallisesti naisten perinteeseen, koska 1900-luvulla setukulttuurissa juuri naiset ovat olleet uskonnollisen elämän ylläpitäjiä. Luterilaisessa Virossa setujen ortodoksista uskoa on käsitelty perinteisesti pinnallisena ja “huonosti omaksuttuna”. Setukulttuurin representaatioissa on korostettu uskonnollista tietämättömyyttä sekä ortodoksisia uskonnollisia käytänteitä muodollisena tapakulttuurina, johon esikristillinen kansanusko sekoittuu. 1900-luvun alussa vielä pääosin lukutaidottomat setut eivät voineet tutkia Raamattua luterilaisten naapureidensa tavoin. Siitä huolimatta he ovat olleet uskonnollisesti aktiivisia: osallistuivat sakramentteihin, paastosivat, osallistuivat pyhiinvaelluksiin ja perustivat lukuisia tsasounia.

Tarkoituksenani on kartoittaa setujen historiallisia ortodoksisuuden tulkintoja ja uskonnollista elämää tukeutuen Viron kansanrunousarkistoon tallennettuihin teksteihin. Lisäksi tulen haastattelemaan setunaisia saadakseni selville uskonnossa tapahtuneita muutoksia. Koska Jumalanäitiin liittyvä perinne on niin keskeistä setujen kansanuskossa, tutkimukseni keskiössä on kansanomainen mariologia sekä se, miten setunaiset ovat sopeuttaneet Jumalanäitiä itselleen samankaltaisemmaksi ja sopivammaksi.