Sexuality and gender in a therapeutic church

Teemu Ratinen
TT, DrTh

ratinen_teemu

Sexuality and gender in a therapeutic church

The psychologization process of contemporary western culture can also be seen within the Evangelical Lutheran Church of Finland. Different psychological ideas and practices are especially employed in the fields of pastoral care and family counselling. As a consequence, nowadays the Lutheran church is not as much a moral authority as it is a church that aims to listen and understand individuals´ problems. But how does this cultural shift change the way in which sexuality and gender are perceived? Furthermore, how do the new ideals of normal sexuality challenge the traditional teachings of the church? My study focuses on the family counselling services of the Evangelic Lutheran Church of Finland. How do the individual counsellors negotiate between different theological and psychodynamic discourses regarding the issues of gender and sexuality? How does family counselling services construct new ideals of sexual subjectivity and, in particular, theology of sexuality?

Seksuaalisuus ja sukupuoli psykologisoituvassa kirkossa

1900-luvulla käynnistynyt kulttuurin psykologisoitumisprosessi on vaikuttanut myös suomalaiseen uskonnollisuuteen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä erilaisten psykologisten ajattelumallien ja käsitysten vaikutus on näkynyt erityisesti kirkon perheneuvontatyön ja sielunhoidon piirissä. Uudenlaisen tiedon myötä suomalaisen kansakunnan moraalinvartijana toimineesta kirkosta muotoutui hiljalleen yksilöä ymmärtävä ja kuunteleva kirkko. Mutta millaisia käsityksiä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta kirkon psykologisoitumisprosessi tuo mukanaan? Entä kuinka uudenlaiset käsityksestä normaalista seksuaalisuudesta vaikuttivat kirkon seksuaalieettiseen opetukseen? Tutkimuksessani tarkastelen kirkon psykologisoitumisprosessia kirkon perheneuvontatyön toimijoiden näkökulmasta. Kuinka aiemmin synnin kategorian kautta hahmotetusta seksuaalisuudesta alkoi muotoutua yksilön minuuden luovuttamaton ydin ja millaisia teologisia seurauksia tällä kehityskululla on ollut?