Meri-Anna Hintsala

Meri-Anna Hintsala
TM, kirkkososiologia, M.Th. Church Sosiology

Meri-Anna-Hintsala_ER

Hintsalan tutkimusintressit liittyvät jälkimodernin ajan suomalaisen uskonnollisuuden ja sosiaalisen median kytköksiin. Hän on kiinnostunut siitä, miten sukupuolisuus näyttäytyy osana uskonnollisuutta. Hän tekee väitöskirjaa vanhoillislestadiolaisuudesta, jossa sukupuolesta puhuminen on myös uskosta puhumista.

Hintsala’s research interests are in the connections between postmodern religiosity and social media in Finland. She is interested in how gender constructions are related to religiosity. She is writing her doctoral dissertation about Conservative Laestadianism in which talk about gender is also talk about faith.