Johanna Hurtig (1.1.2013 – 31.7.2015)

Johanna Hurtig
YTT, DrScSC

Johanna-Hurtig_ER

Hurtig on toiminut vuodesta 1997 asti sosiaalityön tutkijana ja opettajana eri yliopistoissa. Hänen väitöskirjansa (2003) käsitteli lasten asemaa lastensuojelutyön työprosesseissa. Hänen tutkimuksensa fokuksessa ovat yksilön ja instituutioiden välinen vuorovaikutus sekä moraalin ja vallan väliset suhteet. Tuoreimmassa tutkimuksessaan (2013) hän tarkasteli etnografisesti ja haastattelujen kautta uskonnollista yhteisöä väkivallan tapahtumaympäristönä.

Since 1997, Hurtig has worked as a researcher and teacher of social work in different Finnish universities. Her doctoral dissertation (2003) was about the position of children in processes of child protection work. The focus of her research is the relationship between individuals and institutions as well as the interplay of moral issues and power. In her latest research (2013), she analyzed ethnographically and through interviews a religious community (Conservative Laestadianism) as a site of violence.