Sexual minorities in Conservative Laestadianism: personal experiences

Eetu Kejonen
TT DrTh

24-08-2015-15-42-48-11780

Sexual minorities in Conservative Laestadianism: personal experiences

The Conservative Laestadian revivalist movement has during the last decade received much attention in Finnish media. The conservative ethos of the movement includes stances concerning family and sexuality. Conservative Laestadian sexual minorities make up a hitherto rather unexplored entity. In my postdoctoral research I study how representatives of Conservative Laestadian sexual minorities have experienced the integration of their religion and sexual identity. How a person’s individual, non-heteronormative sexual identity, religious background and religious experience are interwoven and how these and relations between them are negotiated? A special attention is paid to questions concerning power, identity construction and empowerment. The research is performed from queer theoretical standpoints. The research material consists of autobiographical letters.

Seksuaaliset vähemmistöt vanhoillislestadiolaisuudessa: omia kokemuksia

Vanhoillislestadiolaisuus on viimeisen vuosikymmenen aikana saanut paljon näkyvyyttä Suomen mediassa. Liikkeen konservatiivinen eetos on ulottunut myös perheen ja seksuaalisuuden kysymyksiin. Vanhoillislestadiolaiset seksuaalivähemmistöt muodostavat toistaiseksi melkoisen tutkimattoman kokonaisuuden. Postdoc-tutkimuksessani tutkin vanhoillislestadiolaisten seksuaalivähemmistöjen edustajien kokemuksia uskontonsa ja seksuaalisen identiteettinsä yhdistämisestä. Miten yksilöllinen, heteronormista poikkeava seksuaalinen identiteetti ja uskonnollinen tausta sekä uskonkokemus nivoutuvat yhteen ja miten näistä ja niiden välisistä suhteista neuvotellaan? Erityistä huomiota kiinnitetään vallan, identiteetin rakentumisen ja voimautumisen kysymyksiin. Tutkimusta tehdään queer-teoreettisista näkokohdista käsin. Tutkimusmateriaali muodostuu omaelämäkerrallisista kirjeistä.