Johanna Jylhä

Johanna Jylhä
FM, uskontotiede, MA, Comparative Religion

Johanna Jylhä

Jylhän tutkimusintresseihin kuuluvat uskonto ja sukupuoli, uskonnollisuuden muutos ja vaihtoehtoinen henkisyys nyky-Suomessa sekä hindulaisuus ja muut intialaiset uskontoperinteet. Valmisteilla olevassa väitöskirjassaan Jylhä tutkii sukupuolta, ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja toimijuutta intialaisperäisessä henkisyydessä Suomessa. Jylhän kiinnostuksen kohteena on erityisesti intialaisen henkisyyden suhteutuminen Suomen valtauskontoon luterilaiseen kristillisyyteen. Tutkijana hän paikantaa itsensä uskontotieteen ja sukupuolentutkimuksen rajakohtaan. Tutkimuksen päämetodina on monivuotinen etnografinen kenttätyö, joka on toteutettu tutkittavien liikkeiden (mm. Äiti Amman liike ja Hare Krishna -yhteisö) parissa sekä Suomessa että Intiassa.

Jylhä’s research interests include religion and gender, religious change and alternative spirituality in contemporary Finland, and Hinduism and other Indian religious traditions. In her doctoral dissertation in progress Jylhä is researching gender, embodiment, sexuality, and agency in Indian-originated spiritual movements in Finland. Jylhä is particularly interested in how the relationship between Indian spirituality and Lutheran Christianity, the dominant religion in Finland, is formed. As a scholar, she situates herself at the crossroads of Comparative Religion and Gender Studies. The basic method of her study is ethnographic fieldwork, which is taking place in the centers of the researched movements (e.g Mother Amma’s movement and Hare Krishna movement) both in Finland and India.