Teemu Ratinen

Teemu Ratinen
TT, DrTh

ratinen_teemu

Teemu Ratinen tarkasteli väitöskirjassaan Torjuttu Jumalan lahja. Yksilön kamppailu häpeällistä seksuaalisuutta vastaan (2014) seksuaalisuuden ja uskonnollisuuden kokemusten sosiaalista ja historiallista rakentumista. Hän on kiinnostunut queer-teoriasta sekä tunteisiin ja valtaan liittyvistä kysymyksistä.

Teemu Ratinen´s doctoral thesis The Rejected Gift of God. An Individual´s Battle against Shameful Sexuality (2014) examined the historical and social genesis of individuals´ experiences of sexuality and spirituality. He is especially interested in queer theory, emotions and the questions of power.