Inbjudan om att delta i enkätundersökningen utskickad

Flera tusen svenskspråkiga utlandsfinländare får i dagarna inbjudan per post om att delta i enkätundersökningen Den finlandssvenska diasporan. Enkäten innehåller frågor om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande. Inbjudan om att svara på enkäten har skickats till ett representativt urval av svenskspråkiga finländare bosatta utomlands i sammanlagt 15 olika länder. Vi hoppas att ni som fått inbjudan deltar i undersökningen. Genom att svara på enkäten bidrar ni till kunskap om den finlandssvenska diasporans politiska beteende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *