Attityder till utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet

Ska utlandsmedborgare få ha möjlighet att påverka politiken i sitt forna hemland trots att de inte bor där? Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Johanna Peltoniemi har skrivit en artikel om utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet ur ett medborgarperspektiv. De jämför hur finländare bosatta i Finland och utomlands förhåller sig till utlandsfinländares rätt att delta i val i Finland. Förväntade olikheter men också överraskande resultat framgår av artikeln. Data som används bygger bland annat på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes av projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Scandinavian Political Studies. Läs den här:

External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens´ Attitudes towards External Voting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *