Opettaja, tule ryhmäsi kanssa tutustumaan ilmastontutkimukseen!

Hyytiälän tutkimusasema tarjoaa koululaisryhmille mahdollisuuden tutustua maailmanluokan ilmakehätutkimukseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten helleaallot, äärimmäinen kuivuus ja tulvat, metsäpalot, monimuotoisuuden heikkeneminen, pienenevät sadot ja vaikutukset ihmisten terveyteen, näkyvät jo Euroopassa monin paikoin. Euroopan parlamentin mukaan ”nuorten ihmisten kouluttaminen on yksi merkittävimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta.” Kuitenkaan ilmastonmuutos ei ole vielä tarpeeksi laajalti osana koulujen opetussuunnitelmia.

Hyytiälän tiedekasvatus vastaa omalta osaltaan Euroopan parlamentin näkemykseen nuorten kouluttamisesta tuomalla ilmastonmuutoskasvatusta kouluihin. Samalla lisätään nuorten lisäksi myös opettajien ilmastoaiheisiin liittyviä tietoja ja taitoja. Hyytiälässä on tehty systemaattista tiedekasvatusta vuodesta 2017, ja syksyllä 2022 toimintaa on pystytty vahvistamaan palkkaamalla kouluyhteistöistä vastaava henkilö.

Hyytiälän asemalla perinteikäs miljöö kohtaa nykyajan sulassa sovussa. 1910-luvulla rakennettu vanha pihapiiri rakennuksineen henkii arvokkuutta yhdessä läheisen yli 150-vuotiaan metsän kanssa. SMEAR II -tutkimusmetsässä sijaitseva mittalaitteiden verkosto viestii vahvasti nykyajasta. Lisäksi uusimmat CLT-rakenteiset puurakennukset tuottavat jatkuvasti dataa puuelementteihin sijoitetuista antureista.

Erilaiset mahdollisuudet kouluryhmille ovat listattuna alla. Sisällöt ovat räätälöitävissä alakoululaisista lukiolaisille.

Kouluyhteistyöstä vastaa projektikoordinaattori Reetta Matilainen.

Tiedepolku, kesto: 2 tuntia tai kauemmin

Tiedepolku tarjoaa viides-kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille mahdollisuuden tutustua omatoimisesti Hyytiälässä tehtävään monipuoliseen tutkimukseen. Tiedepolku on noin 4 kilometrin pituinen reitti, jonka varrella on 18 tietotaulua ja tehtäviä. Tiedepolku päättyy Makkarakalliolle, jossa on nuotiopaikka ja mahdollisuus nauttia omia eväitä. Makkarakallion rantamaisemat ikimäntyineen ovat kuin suoraan Akseli Gallen-Kallelan maalauksista.

Tiedepolulle saa halutessaan mukaan välineet puuston mittaamiseen liittyvien tehtävien tekoon, kun ilmoittaa etukäteen vierailustaan. Yhteydenotot voi suunnata seuraaville henkilöille:

Reetta Matilainen, reetta.matilainen@helsinki.fi, p. 0294120745
Silja Vuorenmaa, silja.vuorenmaa@helsinki.fi, p. 0294120748
Pauliina Schiestl-Aalto, pauliina.schiestl-aalto@helsinki.fi, p. 0294120741

Kartta ja lisätietoja.

SMEAR II-aseman esittelykierros, kesto noin 2 tuntia

Tule oppilas- tai opiskelijaryhmän kanssa tutustumaan Hyytiälässä sijaitsevaan SMEAR II-asemaan, jossa mitataan ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutusta. SMEAR II on maailman johtava ilmastontutkimusasema. Kierroksella pääsette näkemään, miten metsän ja ilmakehän vuorovaikutusta mitataan tutkimusta varten. SMEAR II-mittauksia on tutkimusmetsän lisäksi myös läheisellä Siikanevan suoalueella, joten mittauksiin voi tutustua myös suoretken merkeissä.

Työpajat liittyen ilmastotutkimukseen, kesto alkaen 2 tuntia

Työpajoissa oppilaat tai opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan ja tekemään luonnontieteellisin menetelmin mittauksia liittyen ilmakehään ja ekosysteemien vuorovaikutukseen. Työpajojen sisällöt liittyvät puihin ja metsiin, metsän kasvua ohjaaviin ympäristötekijöihin tai niiden prosesseihin. Työpajoista voidaan koota sopiva kokonaisuus alakouluikäisistä aina lukiolaisille asti. Osassa työpajoista on tarpeen luokkatilan käyttö, tilavuokra on n. 50 e/vrk.

Tutkijan luento tai puheenvuoro

Hyytiälässä työskentelee jatkuvasti lukuisa joukko eri alojen tutkijoita kuten fyysikoita, metsätieteilijöitä, kemistejä, biologeja jne. Vierailuun Hyytiälässä voidaan liittää tutkijan puheenvuoro omasta tutkimustyöstään, mikäli vierailun ajankohta sopii tutkijan aikatauluun. Kurkistus tutkijan maailmaan riippuu siitä, ketkä tutkijat ovat paikalla ja tavattavissa, joten tietyn alan edustajaa ei voida taata.

Yön yli leiri

Pidempi vierailu Hyytiälän tutkimusasemalla mahdollistaa yllä mainittujen erilaisten kokonaisuuksien yhdistämisen. Hyytiälän tutkimusasema sijaitsee kauniilla paikalla Kuivajärven rannalla, ympärillä on runsaasti eri-ikäistä metsää ja myös Pehkusuo sijaitsee kävelymatkan päässä. Puitteet luonnonhelmassa tapahtuvaan opetukseen ovat siis mainiot!

Hinnat

Kierrokset ja työpajat ovat opetuksen ja välineiden osalta ryhmille ilmaisia. Osassa työpajoista on tarpeen luokkatilan käyttö, tilavuokra on n. 50 e/vrk. Majoitus- ja ruokailukuluista pyydä tarjousta.

 

Hankkeesta

Hyytiälässä toteutettava tiedekasvatus toteutetaan osana CLIMAte change teachers’ acaDEMY -hanketta (CLIMADEMY), joka on yksi yhdestätoista kesällä 2022 aloitetuista opettajien tueksi kehitetyistä Erasmus+ -hankkeista (Teacher Academies). CLIMADEMY:n tarkoituksena on luoda eurooppalainen verkosto ja kokonaisvaltainen ohjelma, jossa opettajat yhdessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa voivat oppia kasvattamaan uusia sukupolvia ymmärtämään ilmastokysymyksiä.

CLIMADEMY:n tavoitteena on  luoda yhteisö kehittämään opettajille ja opettajiksi opiskeleville monipuolista koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Yhteisö koostuu neljästä EU-maasta (Suomi, Saksa, Kreikka ja Italia) ja kun toiminta on päässyt alkuun, tarkoitus on ottaa uusia jäseniä mukaan. CLIMADEMY-hanketta koordinoi Kreetan yliopisto ja mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi Bolognan ja Bremenin yliopistot.

Kaikille yhteinen Ilmastoauditorio, CLAUDI, on keskeinen alusta CLIMADEMY:n ilmastonmuutoksen koulutuksessa ja verkostoitumisessa. Verkkoalusta yhdistää neljä paikallista keskusta, joita jokaisessa osallistujamaassa on yksi. Paikallisilla keskuksilla on omat alueelliset erityispiirteensä. Kaksi on vakiintuneita ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen mittaukseen keskittyneitä tutkimusasemia keskenään erilaisilla alueilla Euroopassa: lähellä arktisia alueita boreaalisessa metsässä Suomessa, Hyytiälän tutkimusasemalla, ja Välimeren kuivalla subtrooppisella alueella Kreikassa. Kaksi muuta ovat tietokonemallinnukseen ja keskussatelliittihavaintoihin keskittyvä keskus Saksassa ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaan keskittyvä keskus Italiassa. Paikalliset keskukset tarjoavat vapaamuotoisen oppimisympäristön niin fyysisinä tiloina kuin virtuaalisella alustallakin, ja lisäksi näitä molempia yhdistäen.

Kirjoittaja: Reetta Matilainen on kouluyhteistyöstä vastaava projektikoordinaattori.

Kuvat: Pauliina Schiestl-Aalto

Metsä- ja puuteknologian kenttäkurssi kruunaa fuksien Hyde-kesän

Reitti Hyytiälän metsäasemalle, tuttavallisemmin Hydeen, on tullut tutuksi tuhansille metsäopiskelijoille ja opettajille vuosikymmenten varrella. Oriveden suunnasta kantatie 66:a matkaavalle Kallenaution kestikievari on maamerkki, joka muistuttaa hiljentämään vauhtia ja kääntymään oikealle. Kohta ollaan perillä.

Viime kesänä Hyytiäläntien varteen, Pehkusuon laitaan, pystytettiin uusi teos toivottamaan tulija tervetulleeksi metsäasemalle. Kelopuun juurakon päällä istuva, puusta moottorisahalla veistetty huuhkaja on osoitus siitä, että metsäopiskelijoilta löytyy edelleen sekä taiteellista silmää että kädentaitoja. Erityiskiitos tekijälle, metsäylioppilas Mikko Autereelle. Hieno oivallus! 

Huuhkajateoksen juhlalliset vihkiäiset elokuussa 2022. (Kuva: Jesse Nowak)

Metsä- ja puuteknologian kenttäkurssi eli teknon kurssi päättää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden yhdeksänviikkoisen kenttäkurssijakson elokuun alkupuolella. Meille opettajille asetelma on tuttu jo lähes 20 vuoden ajalta, mutta opiskelijoille se on tietenkin aina uusi ja ainutkertainen. Hyden kesä on se, joka viimeistään liittää saman vuosikurssin opiskelijat yhteen. Kutsumme sitä Hyytiälän hengeksi tai kurssihengeksi. Me entiset metsäopiskelijat – forstit – tiedämme, että oman Hyde-kesän sattumuksia muistellaan kurssitapaamisissa vielä vuosikymmentenkin päästä. Kenttäkurssin aikana syntyy myös elämänmittaisia ystävyyksiä, joskus jopa syvällisempiä parisuhderintamalla. 

Metsäteknologia ja puuteknologia ovat kumpikin varsin käytännönläheisiä tutkimus- ja opetusaloja. Metsäteknologiassa tarkastellaan puunhankinnan (toimitusketju kannolta tehtaalle) ja puuntuotannon operaatioita, niissä käytettäviä työmenetelmiä ja teknologioita, logistiikkaa ja operaatioiden tehokkuutta. Puuteknologia tutkii yhtäältä itse puuaineen rakennetta ja ominaisuuksia sekä niiden vaikutusta valmistettavien tuotteiden ominaisuuksiin, ja toisaalta varsinaisia jalostus- ja modifiointiprosesseja. 

Ensimmäisen vuoden syksyn ja kevään peruskursseilla näitä teemoja on opiskeltu teoriatasolla Viikin luentosaleissa ja poikkeuksellisesti koronapandemiasta johtuen myös videoyhteyksillä verkossa. Vaikka erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt ja esimerkiksi videot ovat jo luonteva osa monien metsätieteiden kurssien sisältöjä, eivät ne korvaa omakohtaista tekemistä ja kokemista autenttisessa toimintaympäristössä.

Kenttäkursseissa on kyse siis mitä suurimmassa määrin tekemällä oppimisesta, ja uskallamme väittää, että kyse on myös omakohtaisen kokemisen kautta syntyvistä oivalluksista. Kenttäkurssi on myös hyvä tapa opetella toimimaan itseohjautuvana ryhmänä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Opetellaan siis vastuunottoa sekä omasta että muiden tekemisestä ja pärjäämisestä periaatteella ”kaveria ei jätetä”. Pidämme erittäin tärkeänä myös sitä, että metsätieteistä valmistuvilla on itsellään edes pientä kokemusta niistä metsässä tehtävistä käytännön toimenpiteistä, joita he mahdollisesti tulevat suunnittelemaan ja johtamaan ”aikuisten oikeasti” käytännön työelämässä. Kenttäkurssiopetuksessa on siis kyse myös uskottavuuden ja pystyvyyden lisäämisestä. 

Hyytiälässä ei valitettavasti ole käytettävissä hakkuukonetta sellukattiloista tai paperikoneista puhumattakaan. Opiskelijat eivät siis pääse nykyaikaisesti kaatamaan puita ”motolla” tai tekemään paperia tehdasmittakaavassa, mutta kaikki kahdeksan harjoituskokonaisuutta liittyvät keskeisesti kannolta tehtaalle ulottuvaan puun arvoketjuun. Tekeminen on vain pienimuotoisempaa ja ihmistyövaltaisempaa kuin tosielämässä. 

Koska teknon kurssi on viimeinen osio ensimmäisen vuoden kenttäkurssilla, alkaa moni opiskelija tässä vaiheessa kesää olla jo hieman väsynyt. Kurssimme alkaakin pehmeällä laskulla siinä mielessä, että aloituspäivänä teemme retkeilyn joko puunkorjuutyömaalle tai jalostuslaitokselle, joka useimmiten on saha.

Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että Juupajoella, Hyytiälän sijaintikunnassa, toimii kaksikin teollisuussahaa: JPJ Wood Oy:n ja UPM:n tuotantoyksiköt. Tänä kesänä pääsimme kahden vuoden koronasulun jälkeen näkemään UPM:n sahalla, miten tukki muuttuu lankuiksi ja laudoiksi. Monelle opiskelijalle tämä oli ensimmäinen kosketus teollisuusmittakaavan sahaan. Hyytiälässähän on ihan omakin saha, joka on nimetty edesmenneen professori Granvikin nimen mukaan Granvikin sahaksi. Teknisessä mielessä Hyytiälän saha eroaa moderneista teollisuussahoista kuin yö päivästä, mutta periaatteen tasolla kyse on kuitenkin samasta asiasta eli pyöreän sahatukin muuntamisesta säännöllisen muotoisiksi ja mittaisiksi sahatavarakappaleiksi. 

Vierailulla UPM Korkeakosken sahalla heinäkuussa 2022.

Teknon kenttäkurssi eroaa muista kurssiosioista siinä, että opiskelijat jaetaan kahdeksaan osaryhmään, joista jokainen tekee omaa erillistä harjoitustehtävää tai sen osaa yhtenä kurssipäivänä. “Karusellissa on siis kahdeksan harjoitusta, joista jokaisesta on vastuussa oma assistenttinsa. Metsäteknologian osuus koostuu neljästä harjoituksesta: moottorisahahakkuusta (manuhakkuu), taimikonhoidosta, korjuujäljen mittaamisesta ja leimikon suunnittelusta. Puuteknologian puolella opiskelijat tutustuvat puun kuidutukseen ja kuitujen ominaisuuksiin, sahatukkirunkojen katkontaan ja sahatavaran valmistukseen ja sen arvon määrittämiseen sekä puuraaka-aineen mittaukseen. Näistä harjoituksista mieluisimpia ovat vuodesta toiseen olleet hakkuu, taimikonhoito ja sahatavaran valmistus. 

Hätäensiavun taitojakin kerrattiin ennen metsään lähtöä.

Hakkuu– ja taimikonhoitoharjoitukset alkavat turvavarusteiden hakemisella ja pukemisella konehallin yläkerrassa. Varusteisiin ja työvälineisiin on tutustuttu jo ensimmäisen päivän rastikoulutuksessa, mutta vasta nyt jokainen kokee, kuinka raskailta turvahousut, -saappaat, -hanskat ja -kypärä tuntuvat päälle puettuina. Ja vielä pitäisi tehdä töitäkin, ja vieläpä kesäkelissä. Ammattimetsurit menevätkin usein aamuyöllä metsään ja palaavat sieltä jo puoliltapäivin kotiin. Näin he välttävät pahimman kuumarasituksen ja nälkäiset hyttys- ja paarmalaumat.

Mutta ei auta, Hyytiälässä on painettu hakkuutöitä helteestä piittaamatta. Hellekesänä 2010, jolloin ulkolämpötila kipusi Hyytiälänkin virallisessa mittauspisteessä yli + 33 °C, metsäfuksit hakkasivat urhoollisesti ensiharvennusmännikköä Ala-Hyytiäläntien tuntumassa. Kukaan ei protestoinut ainakaan julkisesti, vaikka mehua kului ja paita oli märkä jo pelkästä palstalle kävelemisestä. Toisaalta monissa tropiikin maissa metsätöitä tehdään vieläkin ankarammissa lämpöolosuhteissa.

On hyvä tiedostaa myös se tosiasia, että valtaosa maailman metsänhakkuista tehdään yhä edelleen ihmistyövoimalla. Tässä mielessä pieni omakohtainen kokemus perinteisestä hakkuutyöstä ei ole ollenkaan huono lisä tulevan metsänhoitajan osaamispääomaan. Toisaalta on myös todettava, että manuhakkuu eroaa ”isossa kuvassa” vain työvälineen, tehokkuuden ja fyysisen työponnistuksen osalta nykyaikaisesta koneellisesta hakkuusta. 

Rungon katkonnan opettelua.
Päivän tuotosta mittaamassa.

Taimikonhoitoa ovat monet kaupunkitaustaisetkin metsäopiskelijat tehneet aikaisemmassa elämässään. Ehkä eivät omalla tai oman perheen metsätilalla, vaan esimerkiksi tädin, sedän tai jonkun muun sukulaisen metsässä. Raivaussahan lisäksi Hyytiälässä on taimikoiden varhaisperkauksessa ja harvennuksessa opeteltu myös perinteisen vesurin ja modernimman raivaveitsen käyttöä. Taimikonhoidossa, kuten ei manuhakkuussakaan, ole kysymys pelkästä työmenetelmästä ja teknologiasta, vaan mitä suurimmassa määrin myös metsänhoidosta: pitää tehdä metsän kehittymisen kannalta jatkuvasti hyviä päätöksiä siitä, minkä puun jättää ja minkä ottaa. On osattava ajatella myös riistan tarpeita ja monimuotoisuudelle tärkeitä luontoarvoja.

Taimikonhoidossa ja manuhakkuussa tekijä näkee heti työnsä jäljen. Ehkäpä juuri tämä seikka yhdessä konkreettisen fyysisen tekemisen kanssa on viehättänyt opiskelijoita vuodesta toiseen. Vaikka hyttyset, kärpäset ja ampiaiset tekisivätkin parhaansa viehätyksen poistamiseksi. 

Raivaussahan käytön “kuivaharjoittelua” Hyytiälän metsäaseman konehallilla.
Teränhuoltoa opettelemassa perkauskohteella.

Sahatavaran valmistus on harjoituskokonaisuus, jossa opiskelija saa hyvän kuvan siitä, miten puun ulkoiset ominaisuudet, kuten oksikkuus, heijastuvat puun sisäisiin ominaisuuksiin ja sahatavaran laatuun. Oleellinen osa harjoitusta on rungon katkonta sahatukkeihin siten, että sahatavaran saanto ja arvo muodostuisivat mahdollisimman korkeiksi. Kun tukit on sahattu opiskelijoiden laatimien asetteiden mukaisesti ja sahatavara on mitattu ja laadutettu, voidaan sahatavaran saanto ja arvo laskea. Monesti opiskelijat iskevät metsässä silmänsä mahdollisimman suureen sahapuurunkoon. Totuus paljastuu sitten siinä vaiheessa, kun huomataan, että rungon koko korreloikin joka vaiheessa työmäärän kanssa. Hyvä oppi toki sekin. 

Yksi kunkin ryhmän opiskelijoista pääsee sahatavararastilla toimittamaan “perämiehen” tärkeää tehtävää sahurin apuna.

Opettajakunnalle kenttäkurssi luo vaihtelua perinteiseen kampuksella tapahtuvaan lähiopetukseen nähden. Toisaalta monet opettajat eivät ole sitten vapaita opetuksesta edes kesällä. Kenttäkurssien onnistunut toteutus vaatii myös paljon valmistelua, joka alkaa hyvissä ajoin alkuvuodesta kurssiassistenttien valinnalla. Kevään kuluessa valmistelutyö kiihtyy, kun pitää löytää opetus- ja retkikohteita, kirjoittaa harjoitustyöohjeita, päivittää Moodlet, sopia ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailuista, sopia ulkopuolisten tahojen (esim. Metsähallitus) avunannosta kurssien toteutukseen ja tilata retkibussit. To do -listat täyttyvät lukemattomista yksityiskohdista ja niiden aina kurssien alkuun saakka kestävästä hiomisesta. Vasta kun koittaa viimeisen viikon perjantai, voi huokaista helpotuksesta: se onnistui sittenkin. 

Hyytiälän kesä ei edes opetuspuolella ole pelkkää tiukkaa metsäasiaa, vaan päivien lomaan on yritetty järjestää hieman muutakin maaseutuun ja Hyytiälän lähiseutuun liittyvää pienimuotoista tutustumista. Tänä kesänä yksi energiapuunmittausharjoituksen pinoista sijaitsi lähellä yhtä seutukunnan jäljellä olevista vielä toimivista maitotiloista. Niinpä mittausryhmät kävivät tervehtimässä tilan nuorta karjaa kotimatkallaan takaisin Hyytiälään. Juupajoen kunta on halunnut parina viime vuotena tarjota kahvit Kallenaution kestikievarissa ja kertoa samalla Juupajoen eduista mahdollisena asuin- ja työskentelypaikkakuntana. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kansanedustaja Arto Pirttilahti, joka kertoili ajankohtaisia kuulumisia EU:n metsien käyttöön ja suojeluun liittyvistä linjauksista. 

Juupajoen kunnan vieraana Kallenaution kestikievarissa.

Keskeiselle paikalle vanhalle pallokentälle on valmistumassa näyttäviä puurakennuksia, joiden on tarkoitus korvata 1970-luvulla rakennetut tiiliverhoillut ruokala-, opetus- ja majoitusrakennukset. Yli sata vuotta vanhat, suojellut hirsirakennukset palvelevat sen sijaan opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja muita vierailijoita myös jatkossa. Käytännön toiminnot muuttuvat joka tapauksessa suuresti uusien rakennusten myötä, mikä tarkoittaa jotain uutta opeteltavaa myös meille opettajille.  

Odotamme mielenkiinnolla, miten kurssi K115 ottaa uudet rakennukset omikseen. Toivomme myös sitä, että saamme runsain määrin hakemuksia, kun ensi kesän assarihaku aukeaa taas alkuvuodesta. Jos on oma Hyde-kesä opiskelijana ikimuistoinen, voi assarikesä olla se toinen, vieläkin ikimuistoisempi. 

Blogitekstin kirjoittajat Juha Rikala ja Veli-Pekka Kivinen odottelevat Wanhan ruokalan rappusilla Hyde-gaalan eli kesän kenttäkurssien päätösjuhlan alkamista. (Kuva: Mikko Autere).

Kuvat kirjoittajien (Veli-Pekka Kivinen & Juha Rikala) ottamia, ellei muuten mainita.