Ekosysteemin ja ilmakehän väliset vuorovaikutukset selviävät SMEAR II -asemalla

SMEAR II –asemalla Hyytiälässä on tutkittu metsäekosysteemin ja ilmakehän välisia aineen ja energian virtoja ja niitä selittäviä tekijöitä jo lähes 30 vuoden ajan. Mittauksista saadaan tietoa mm. metsän hiilitaseesta ja sen vaihtelun syistä. SMEAR II on maailman johtava mittausasema ekosysteemien tuottamien pienhiukkasten syntyä selvittävässä tutkimuksessa.

Hyytiälän metsäasemalla sijaitsevalla Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) SMEAR II –tutkimusasemalla tutkitaan metsäekosysteemin ja sen osasten toimintaa ja vuorovaikutusta ilmakehän kanssa. Nimi SMEAR tulee sanoista Station for Measuring Earth surface –Atmosphere Relations ja Hyytiälän SMEAR II-asema perustettiin vuonna 1995 metsätieteilijöiden ja ilmakehätieteilijöiden yhteistyön tuloksena. Aseman mittausten perimmäisenä tarkoituksena on ymmärtää ekosysteemin ja ilmakehän sisäisiä ja välisiä aineiden ja energian virtoja, näitä virtoja ylläpitäviä prosesseja sekä prosessien välisiä takaisinkytkentöjä. Tätä varten asemalla mitataan jatkuvatoimisesti, ympäri vuoden, yli 1200 suuretta liittyen maaperän, puuston, muun kasvillisuuden ja ilmakehän toimintoihin.

Mittauksia maalla, vesillä ja ilmassa

Näkyvin kohde SMEAR II –asemalla on 128 metriin ulottuva mittausmasto, jossa mitataan eri korkeuksilla esimerkiksi meteorologisia suureita sekä ilman kaasujen, kuten hiilidioksidin, vesihöyryn, metaanin, otsonin ja VOC:ien, eli haihtuvien hiiliyhdisteiden, pitoisuuksia. Mastossa sijaitsee myös metsikön nettohiilenvaihtoa ja haihduntaa mittaava eddy-kovarianssilaitteisto ja nämä mittaukset, jotka ovat olleet käynnissä vuodesta 1996 muodostavat yhden maailman pisimmistä jatkuvista vuomittausaikasarjoista.

Kuva: Juho Aalto.

Kevät, kesä- ja syyspäivisin kasvillisuuden yhteytys on nopeaa ja metsä sitoo runsaasti hiilidioksidia ilmakehästä. Vaikka öisin ja loppusyksyisin metsästä puolestaan vapautuu hiiltä hengitys- ja hajotusprosesseissa, vuositasolla SMEAR-metsikkö on voimakas hiilen nielu eli sitoo hiiltä huomattavasti enemmän kuin vapauttaa. Poikkeus tähän on mitattu 2020 vuoden harvennuksen jälkeisinä vuosina, kun metsä muuttui vuoden ajaksi hiilen lähteeksi ja seuraavanakin vuonna hiilen nielu oli huomattavasti keskimääräistä alhaisempi. Näin asemalla saadaan mitattua myös metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta metsän hiilenkiertoon.

Ekosysteemin ja ilmakehän aineiden kiertoa mitataan eri skaaloissa. Siinä, missä maston vuomittaukset kuvaavat n. 50 ha metsäalaa, pienemmän skaalan mittauksia tarvitaan, jotta ison alueen kokonaisuus osataan jakaa prosesseihin ja ymmärtää näiden prosessien riippuvuuksia ympäröivistä olosuhteista. Esimerkiksi verso-, runko- ja maakammioilla saadaan mitattua yksittäisiä prosesseja, kuten yhteytystä ja hengitystä sekä niiden ympäristövastetta. Maston huippuun asti kivutessa päästään puolestaan tarkastelemaan erittäin tarkkoja kaasumittauksia, jotka kuvaavat ilman hiilidioksidipitoisuutta satojen kilometrien skaalassa.

Kuva: Juho Aalto.

Tutkimusmetsän lisäksi SMEAR II –mittauksia on myös Kuivajärvessä kelluvalla mittauslautalla sekä läheisellä Siikanevan soidensuojelualueella. Näissä kohteissa mitataan vastaavilla laitteilla järvi- ja suoekosysteemien vuorovaikutusta ilmakehän kanssa.

Monipuolisia mittauksia kattavassa verkostossa

SMEAR II:lla tutkitaan kaikkia säteilypakotteeseen vaikuttavia päätekijöitä, joita ovat hiilitase, ilmakehän pienhiukkaset ja pinnan heijastavuus. SMEAR II erityisosaamisalueena on ilmakehän biogeenisten pienhiukkasten synty ja hiukkasten vaikutus säteilypakotteeseen eli siihen, kuinka suuri osuus auringon säteilystä jää lämmittämään maapalloa. Puiden ja muun kasvillisuuden tuottamat VOCit johtavat lisääntyneeseen biogeenisten pienhiukkasten muodostumiseen ja nämä hiukkaset puolestaan vaikuttavat pilvien muodostumiseen ja auringon säteilyn kulkuun ilmakehässä. SMEAR II:lla onkin sekä mitattu maailman pisimmät aikasarjat näihin aiheisiin liittyen että selvitetty biogeenisten hiukkasten syntymekanismi.

Hiilitase-kaavio: Pasi Kolari ja Liisa Kulmala.

SMEAR II -asema on osa EU:n tutkimusinfrastruktuureja, kuten ACTRIS, jossa mitataan pienhiukkasia, pilviä ja hivenkaasuja, ICOS, jossa mitataan kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, vaihtoa ja näihin liittyviä prosesseja sekä eLTER, jossa tutkitaan ekosysteemien tilaa ja sosio-ekologisia ilmiöitä. Näiden mittausten sijoittuminen samalle asemalle on poikkeuksellista myös Euroopan mittakaavassa.

SMEAR-asemaverkosto ulottuu läpi Suomen ja myös esimerkiksi Viroon ja Kiinaan. Hyytiälän SMEAR II on näistä asemista suurin ja monipuolisin, mutta sen ohella Suomen verkostoon kuuluvat SMEAR I Koillis-Lapissa Värriön luonnonpuistossa, SMEAR III kaupunkiolosuhteissa Helsingin Kumpulassa, SMEAR IV Kuopiossa Puijon tornissa, SMEAR-agri Helsingissä Viikin ja Haltialan pelloilla sekä uusimpana mittaukset Tvärminnen merentutkimusasemalla Hangossa.

SMEAR-asemien mittausdatat ovat avoimesti katsottavissa ja käytettävissä tutkimukseen, opetukseen, omaksi iloksi tai mihin vain sivustolla: https://smear.avaa.csc.fi/

 

Kirjoittaja: Pauliina Schiestl-Aalto, yliopistotutkija, SMEAR II-koordinaattori.

Tekstin pääkuva: Juho Aalto.

Opettaja, tule ryhmäsi kanssa tutustumaan ilmastontutkimukseen!

Hyytiälän tutkimusasema tarjoaa koululaisryhmille mahdollisuuden tutustua maailmanluokan ilmakehätutkimukseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten helleaallot, äärimmäinen kuivuus ja tulvat, metsäpalot, monimuotoisuuden heikkeneminen, pienenevät sadot ja vaikutukset ihmisten terveyteen, näkyvät jo Euroopassa monin paikoin. Euroopan parlamentin mukaan ”nuorten ihmisten kouluttaminen on yksi merkittävimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta.” Kuitenkaan ilmastonmuutos ei ole vielä tarpeeksi laajalti osana koulujen opetussuunnitelmia.

Hyytiälän tiedekasvatus vastaa omalta osaltaan Euroopan parlamentin näkemykseen nuorten kouluttamisesta tuomalla ilmastonmuutoskasvatusta kouluihin. Samalla lisätään nuorten lisäksi myös opettajien ilmastoaiheisiin liittyviä tietoja ja taitoja. Hyytiälässä on tehty systemaattista tiedekasvatusta vuodesta 2017, ja syksyllä 2022 toimintaa on pystytty vahvistamaan palkkaamalla kouluyhteistöistä vastaava henkilö.

Hyytiälän asemalla perinteikäs miljöö kohtaa nykyajan sulassa sovussa. 1910-luvulla rakennettu vanha pihapiiri rakennuksineen henkii arvokkuutta yhdessä läheisen yli 150-vuotiaan metsän kanssa. SMEAR II -tutkimusmetsässä sijaitseva mittalaitteiden verkosto viestii vahvasti nykyajasta. Lisäksi uusimmat CLT-rakenteiset puurakennukset tuottavat jatkuvasti dataa puuelementteihin sijoitetuista antureista.

Erilaiset mahdollisuudet kouluryhmille ovat listattuna alla. Sisällöt ovat räätälöitävissä alakoululaisista lukiolaisille.

Kouluyhteistyöstä vastaa projektikoordinaattori Reetta Matilainen.

Tiedepolku, kesto: 2 tuntia tai kauemmin

Tiedepolku tarjoaa viides-kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille mahdollisuuden tutustua omatoimisesti Hyytiälässä tehtävään monipuoliseen tutkimukseen. Tiedepolku on noin 4 kilometrin pituinen reitti, jonka varrella on 18 tietotaulua ja tehtäviä. Tiedepolku päättyy Makkarakalliolle, jossa on nuotiopaikka ja mahdollisuus nauttia omia eväitä. Makkarakallion rantamaisemat ikimäntyineen ovat kuin suoraan Akseli Gallen-Kallelan maalauksista.

Tiedepolulle saa halutessaan mukaan välineet puuston mittaamiseen liittyvien tehtävien tekoon, kun ilmoittaa etukäteen vierailustaan. Yhteydenotot voi suunnata seuraaville henkilöille:

Reetta Matilainen, reetta.matilainen@helsinki.fi, p. 0294120745
Silja Vuorenmaa, silja.vuorenmaa@helsinki.fi, p. 0294120748
Pauliina Schiestl-Aalto, pauliina.schiestl-aalto@helsinki.fi, p. 0294120741

Kartta ja lisätietoja.

SMEAR II-aseman esittelykierros, kesto noin 2 tuntia

Tule oppilas- tai opiskelijaryhmän kanssa tutustumaan Hyytiälässä sijaitsevaan SMEAR II-asemaan, jossa mitataan ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutusta. SMEAR II on maailman johtava ilmastontutkimusasema. Kierroksella pääsette näkemään, miten metsän ja ilmakehän vuorovaikutusta mitataan tutkimusta varten. SMEAR II-mittauksia on tutkimusmetsän lisäksi myös läheisellä Siikanevan suoalueella, joten mittauksiin voi tutustua myös suoretken merkeissä.

Työpajat liittyen ilmastotutkimukseen, kesto alkaen 2 tuntia

Työpajoissa oppilaat tai opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan ja tekemään luonnontieteellisin menetelmin mittauksia liittyen ilmakehään ja ekosysteemien vuorovaikutukseen. Työpajojen sisällöt liittyvät puihin ja metsiin, metsän kasvua ohjaaviin ympäristötekijöihin tai niiden prosesseihin. Työpajoista voidaan koota sopiva kokonaisuus alakouluikäisistä aina lukiolaisille asti. Osassa työpajoista on tarpeen luokkatilan käyttö, tilavuokra on n. 50 e/vrk.

Tutkijan luento tai puheenvuoro

Hyytiälässä työskentelee jatkuvasti lukuisa joukko eri alojen tutkijoita kuten fyysikoita, metsätieteilijöitä, kemistejä, biologeja jne. Vierailuun Hyytiälässä voidaan liittää tutkijan puheenvuoro omasta tutkimustyöstään, mikäli vierailun ajankohta sopii tutkijan aikatauluun. Kurkistus tutkijan maailmaan riippuu siitä, ketkä tutkijat ovat paikalla ja tavattavissa, joten tietyn alan edustajaa ei voida taata.

Yön yli leiri

Pidempi vierailu Hyytiälän tutkimusasemalla mahdollistaa yllä mainittujen erilaisten kokonaisuuksien yhdistämisen. Hyytiälän tutkimusasema sijaitsee kauniilla paikalla Kuivajärven rannalla, ympärillä on runsaasti eri-ikäistä metsää ja myös Pehkusuo sijaitsee kävelymatkan päässä. Puitteet luonnonhelmassa tapahtuvaan opetukseen ovat siis mainiot!

Hinnat

Kierrokset ja työpajat ovat opetuksen ja välineiden osalta ryhmille ilmaisia. Osassa työpajoista on tarpeen luokkatilan käyttö, tilavuokra on n. 50 e/vrk. Majoitus- ja ruokailukuluista pyydä tarjousta.

 

Hankkeesta

Hyytiälässä toteutettava tiedekasvatus toteutetaan osana CLIMAte change teachers’ acaDEMY -hanketta (CLIMADEMY), joka on yksi yhdestätoista kesällä 2022 aloitetuista opettajien tueksi kehitetyistä Erasmus+ -hankkeista (Teacher Academies). CLIMADEMY:n tarkoituksena on luoda eurooppalainen verkosto ja kokonaisvaltainen ohjelma, jossa opettajat yhdessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa voivat oppia kasvattamaan uusia sukupolvia ymmärtämään ilmastokysymyksiä.

CLIMADEMY:n tavoitteena on  luoda yhteisö kehittämään opettajille ja opettajiksi opiskeleville monipuolista koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Yhteisö koostuu neljästä EU-maasta (Suomi, Saksa, Kreikka ja Italia) ja kun toiminta on päässyt alkuun, tarkoitus on ottaa uusia jäseniä mukaan. CLIMADEMY-hanketta koordinoi Kreetan yliopisto ja mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi Bolognan ja Bremenin yliopistot.

Kaikille yhteinen Ilmastoauditorio, CLAUDI, on keskeinen alusta CLIMADEMY:n ilmastonmuutoksen koulutuksessa ja verkostoitumisessa. Verkkoalusta yhdistää neljä paikallista keskusta, joita jokaisessa osallistujamaassa on yksi. Paikallisilla keskuksilla on omat alueelliset erityispiirteensä. Kaksi on vakiintuneita ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen mittaukseen keskittyneitä tutkimusasemia keskenään erilaisilla alueilla Euroopassa: lähellä arktisia alueita boreaalisessa metsässä Suomessa, Hyytiälän tutkimusasemalla, ja Välimeren kuivalla subtrooppisella alueella Kreikassa. Kaksi muuta ovat tietokonemallinnukseen ja keskussatelliittihavaintoihin keskittyvä keskus Saksassa ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaan keskittyvä keskus Italiassa. Paikalliset keskukset tarjoavat vapaamuotoisen oppimisympäristön niin fyysisinä tiloina kuin virtuaalisella alustallakin, ja lisäksi näitä molempia yhdistäen.

Kirjoittaja: Reetta Matilainen on kouluyhteistyöstä vastaava projektikoordinaattori.

Kuvat: Pauliina Schiestl-Aalto