Agenda 2030-kestävän kehityksen tavoitteet

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.9.2015. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat valtioita poliittisesti sitova asiakirja.

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä alatavoitteisiin
(sivun alareunan kuvia klikkaamalla näät myös alatavoitteet)

https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, ja ne voidaan jakaa karkeasti kolmen otsikon alle: köyhyyden vähentäminen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen sekä planeettamme pelastaminen.

Tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, sinulle ja minulle. Tavoitteet koskettavat kaikkia YK:n jäsenvaltioita, kun taas vuosituhattavoitteet koskettivat vain kehitysmaita. Tämä on siis meidän kaikkien agenda.

Huomion arvoista on, että kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa. Toisin sanoen yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista ja niiden toteutumiseen tarvitaan niin valtioita, päättäjiä kuin kansalaisiakin.

Jokainen voi osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatia päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.