Vesi

Seuraavien linkkien tapaa löydät tietoa vedestä, vesipulasta & laskurin, jolla voit laskea oman ravinnekuormasi Itämereen.

Mitä on vesipula?

https://peda.net/p/simo.veistola/k/lukio/ge-uusi-1/pvs/mit%C3%A4-on-vesipula

Mitä Suomi voi tehdä globaalin vesikriisin ratkaisemiseksi?

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/mita-suomi-voi-tehda-globaalin-vesikriisin-ratkaisemiseksi/

Vesipula – tuoreimmat uutiset

https://yle.fi/uutiset/18-44120

WWF,  Suomalaisten vesijalanjälki & Suomen vesijalanjälkiraportti

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomalaisten-vesijalanjalki-vaikuttaa-pahasta-vesipulasta-karsivilla-alueilla-1475.a

Water scarcity, WWF

https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

UNESCO, Water Scarcity and Quality

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/water-scarcity-and-quality

Itämeri-jalanjälki

Laskuri kertoo, kuinka paljon arkielämän valinnoistasi aiheutuu ravinnekuormitusta Itämereen.
https://dynamic.hs.fi/2017/itameri/

Luonto-Liiton Itämeri-materiaalit

Prezi-esitys, jossa kuvia Itämeren eri ekosysteemeistä ja eliöistä sekä oheismateriaalia ja tehtäviä.

http://www.luontoliitto.fi/kouluille/Suomenlahti-materiaalit