Luonto & ilmasto

My2050 kaupunkiseikkailupeli ilmastonmuutoksesta

Pelipaikkana Kansalaistorin ympäristö Helsingissä ja Espoon keskus Espoossa. Ilmainen, omalla puhelimella pelattava, 60 min.

http://my2050.fi/

Open ilmasto-opas

Kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle.

https://openilmasto-opas.fi

Ulkoluokkapäivän -materiaalit eri-ikäisille

https://ulkoluokkapaiva.org/resurssit/toimintavinkkeja/

Suomen Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusmateriaalit

Kuolumatsä- ja luontotuntimateriaalia. Ideoita myös esim. ikäihmisille toteutettavasta luontopolusta.

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kestava-elamantapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

Lista oppimateriaaleista, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristökasvatukseen, Hyria Koulutus Oy

https://www.hyria.fi/osaamispankki/materiaalit/luonnon_monimuotoisuus_ja_ymparistokasvatus