Moniarvoinen pedagogiikka

Moniarvoinen pedagogiikka korostaa näkökulmien ja arvojen moninaisuutta, luoden perustan demokraattiselle ja moniääniselle yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen käsitteen mukaisesti yhtä oikeaa vastausta ongelmiin ei ole olemassa, vaan ratkaisut ovat aina konteksti- ja arvosidonnaisia. Ratkaisut voivat kuitenkin olla hyviä tai huonoja ja niiden jatkuva arvioiminen ja arvottaminen on tärkeää kestävän kehityksen toteutumiseksi. Moniarvoisen opetuksen perustana ovat kriittisen ajattelun ja reflektion harjoitteleminen sekä osallistavat opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät.

 Luettavaa:

 Puolimatka (2014) Dialoginen pluralismi kansalaiskasvatuksessa, erityisesti kasvatuksessa ihmisoikeuksiin  https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/51430/artpuolimatka.pdf?sequence=1