Eheyttäminen

Eheyttämisen tavoitteena on mahdollistaa opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa opiskelijoita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Opiskelijat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman viitekehyksensä: elämän, yhteisön, yhteiskunnan ja lopulta koko ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.

Vertikaalinen eheyttäminen on yhden oppiaineen sisäistä eheyttämistä. Edetään esimerkiksi tutusta tuntemattomaan tai konkreettisesta abstraktiin. Onnistunutta vertikaalista eheyttämistä pidetään edellytyksenä oppiaineiden väliselle eli horisontaaliselle eheyttämiselle. Esimerkkejä horisontaalisesta eheyttämisestä ovat kokonaisopetus, jossa oppiaineiden rajat hämärtyvät tai katoavat kokonaan; rinnastaminen, jossa aihetta käsitellään eri oppiaineissa samaan aikaan sekä projekti- ja teematyöskentely

 

Lisää aiheesta:

Eheyttävä opetus, LUMA-keskus Suomi https://www.youtube.com/watchv=tXjY08_31Y8

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet  https://eperusteet.opintopolku.fi/-/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429106