Kestävän kehitys käsitteenä

Kestävän kehityksen käsite on syntynyt tarpeesta muuttaa ihmiskulttuuria ja sen toimintaa kestävämpään suuntaan globaalilla ja paikallisella tasolla. Kestävä kehitys voidaan määritellä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan muutokseksi, jonka pyrkimyksenä on taata monimuotoisen elämän kukoistaminen maapallolla nyt ja aina. Muuttuvassa maailmassa kestävän kehityksen arvioiminen vaatii jatkuvaa kriittistä kokonaisvaltaista ajattelua. Ongelmien monimutkaisuuden ja tilannesidonnaisuuden vuoksi kestävän kehityksen tarkka määritteleminen on vaikeaa, eikä yhteen muuttumattomaan määritelmään ole syytä edes pyrkiä.

Ilmiöiden kestävyyttä arvioidaan yleensä kestävyyden eri ulottuvuuksien ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen valossa. Kaikkien kestävyyden ulottuvuuksien tulisi toteutua, jotta toiminta täyttää kestävyyden kriteerit. Lue lisää kestävyydestä ja sen ulottuvuuksista valtioneuvoston  ja YK:n sivuilta.

Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet