Kurssiohjeet

Kurssin tavoitteet

Kurssilla pureudutaan kestävän kehityksen teoriaan käytännöllisten ongelmien avulla. Kurssin näkökulmaksi on valittu monitieteinen ainerajat ylittävä ajattelu, joka on välttämätöntä kestävyysongelmien ratkaisemiseksi. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaankin kestävyyden eri ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen) näkökulmista. Kurssilla harjoitellaan kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja argumentaation taitoja käytännössä.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua ja kestävää kehitystä omassa viitekehyksessään.

Kurssin suorittaminen

 1. Aktiivinen läsnäolo kurssikerroilla:

  • alku- ja lopputapaamisessa
  • opintokokonaisuuksien suunnitteluvaiheessa
  • opintokokonaisuuksien toteutusvaiheessa

2.  Kurssitehtävien tekeminen:

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ohjaava opettaja arvioi opiskelijoiden läsnäoloa ja tehtyjä tehtäviä. Jokainen kurssilainen saa palautetta työskentelystään omilta tiimikavereiltaan, ohjaavalta opettajalta, muilta kurssilaisilta sekä loppugaalan esityksen perusteella asiantuntijoilta.