Työohjeet opiskelijatiimeille

Työohjeet kurssitiimeille

Suunnitelkaa ja toteuttakaa kurssiviikon mittainen opintokokonaisuus n. 3x75min kiinnostavimmasta Agenda-2030 tavoitteesta tai sen alatavoitteesta. Aiheen voi hyvin konkretisoida johonkin tiettyyn ongelmaan, ilmiöön tai ratkaisuun. Voitte halutessanne myös pyrkiä ratkaisemaan, jonkin paikallisen kestävyysongelman käytännössä tai vaikuttamaan suurempiin ongelmiin. Tärkeää on käsitellä aihetta ainakin kahden kestävyyden ulottuvuuden näkökulmasta (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen).

Työskentelyn vaiheet

Vaihe 1. Aiheen valinta ja tiimeihin jakautuminen (alkutapaaminen)

Vaihe 2. Opetuksen suunnitteleminen ja valmistaminen (VKO 6 JA 7)

Vaihe 3. Opetuksen toteuttaminen (VKO 9-12)

Vaihe 4. Oivallusten esitteleminen (Loppugaala VKO 13)