Ruoka

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto, Maa- ja metsätalousministeriö

https://mmm.fi/ilmastoruokaohjelma

Tietoa ruoantuotannosta ja sen ympäristövaikutuksista, Luonnonvarakeskus Luke

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/

WWF:n ruokaopas – herkuttele vastuullisesti

https://wwf.fi/ruokaopas/

Saa syödä – vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen

http://www.saasyoda.fi/

Kompakti oppimateriaali ruokahävikistä:

http://www.saasyoda.fi/sites/default/files/Ruokah%C3%A4vikki_opetusmateriaali%202017_motiva_1.pdf

Ruokatietoyhdistyksen ruokakasvatus-sivut

Sivuilta löydät tietoa ruoasta mutta myös erilaisia pelejä ja toiminnallisia vinkkejä.
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus

Maailman ruokaohjelma (WFP) – taistelemme nälkää vastaan

Raportteja maailmalta.
https://fi1.wfp.org/

Viisi askelta kohti maailmaa ilman nälkää
https://fi1.wfp.org/ei-nalkaa

Food and Agriculture organisation (FAO)

http://www.fao.org/home/en/

FAO:n video: This video will change the way you see food. 

https://www.youtube.com/watch?v=7SqLz4O32vc&feature=youtu.be