Opettajan rooli opiskelijavetoisella kestävän kehityksen kurssilla

Opiskelijavetoisessa opetuksessa opiskelijoiden tiimit vastaavat opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Myös opetuksen aiheet valikoituvat opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Opiskelijat tarvitsevat kuitenkin paljon tukea ja ohjausta työskentelyynsä. Tuen avulla varmistetaan laadukkaan kurssin toteutuminen niin sosiaalisesti kuin sisällöllisestikin.

Opettajan rooli kurssilla on olla mahdollistaja, tukija ja innostaja. Opettajan ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin kysymyksiin, vaan pikemminkin saada opiskelijat työskentelemään vastauksien löytämiseksi. Ammattitaitoisen ohjauksen ansiosta opiskelijat voivat turvallisesti venyttää oman osaamisensa ja toimintakenttänsä rajoja uuden oppimiseksi. Opettajan ohjausta voidaan tarvita esimerkiksi hyvien pedagogisten ratkaisujen löytämiseen, riittävän monipuolisen ajattelun syntymiseen, sosiaalisten ongelmien ratkomiseen, realistisen aikataulun rakentamiseen tai hyvien lähteiden ja asiantuntijoiden löytämiseen. Eri tiimit voivat tarvita hyvinkin erilaista ja erimäärän tukea. Opettajan on hyvä olla saatavilla, mutta antaa tiimien toimia omaehtoisesti työn luistaessa.

Opettajat ovat juridisesti vastuussa kurssin aikana tapahtuvasta opetuksesta samoin kuin normaaleilla kursseilla eli ainakin toisen koordinoivista opettajista on oltava paikalla jokaisella kurssikerralla. Opettajilla on hyvä olla varmuuden varalle jonkinlainen varasuunnitelma, mikäli joku opiskelijatiimeistä ei yrittämisestä huolimatta suoriudukaan tehtävästään.