Kaikki keke-aihealueet

Kaikki Agenda2030 -teemat edustettuina

Globaalikasvatus.fi 

Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy lukuisia ideoita siihen, miten globaalikasvatusta voi toteuttaa käytännössä. Vinkkeihin on koottu järjestöjen tuottamia materiaaleja ja opetusmenetelmiä. VINKKI: klikkaa “tarkenna hakua” niin voit hakea kohde- ja ikäryhmän mukaan.

https://www.globaalikasvatus.fi/vinkit

Maailmankoulun Agenda2030-vinkit & materiaalipankki

Rauhankasvatusinstituutin hakukoneella voi etsiä erilaisia materiaaleja teeman, kohderyhmän, oppiaineiden ja menetelmien mukaan. Agenda2030sivulla voit selata materiaaleja kaikkein 17 tavoitteen mukaan.

http://materiaalit.maailmankoulu.fi/

http://maailmankoulu.fi/agenda2030

WWF materiaalipankki

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen materiaaleja.

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/

Koulu maailmaa muuttamaan -materiaalit

Koulutusmateriaalit sisältävät tietoa globaalikasvatuksen teemoista ja esimerkkejä, miten teemoja voi käsitellä opetuksessa. Teemoina:

 • Rauhakonfliktit ja kriisit
 • Maailmankansalaisen taidot
 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
 • Kestävä kehitys
 • Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet
 • Koulun toimintakulttuuri

http://www.koulumaailmaamuuttamaan.fi/

Mappa materiaalipankki

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki. Paljon erilaisia opetusmateriaaleja ja ideoita kestävän kehityksen aiheista.

Hakukone: https://mappa.fi/fi/etusivu

Tai selaa teemoittain:

 • Ympäristö ja luonto
 • Kestävän elämäntapa ja yhteiskunta
 • Ympäristön tila
 • Oppiaineet

https://mappa.fi/selaa.php

YK-liiton materiaalit

Materiaaleja ihmisoikeuksista, rauhasta ja kestävästä kehityksestä. Mm. Agenda2030 -tavoitekortit printattaviksi.

https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-opetusta

Kierrätyskeskuksen ympäristökasvatusmateriaalit

https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu_polku/ymparistokasvatusmateriaaleja

Esim. Tuumasta toimeen – ympäristökasvatusta toiminnallisesti -materiaali

https://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

Ympäristövastuullisuuden osaamispankki, Hyria Koulutus Oy

Osaamispankista löytyy listaus kaikista Uudenmaan alueeln toimijoiden materiaaleista ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen. Teemoina:

 • Arjen valinnat ja kestävä elämäntapa
 • Globaalikasvatus ja -vastuu
 • Energia ja ilmastonmuutos
 • Maatalous ja metsät
 • Luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus
 • Vesiensuojelu

https://www.hyria.fi/osaamispankki/materiaalit