Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Valtioneuvosto näkee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen keskeisenä välineenä YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Verkkopalvelun kautta yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

https://sitoumus2050.fi/

Katso video sitoumuksesta: