Vaikuttaminen & sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Tästä osiosta löytyy harjoituksia & materiaalia sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja vaikuttamiseen liittyviin teemoihin.

Ahtisaari-päivät opetusmateriaalit

Materiaalissa perehdytään konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Harjoitukset on koottu seuraavien teemojen alle:

  • Neuvottelutaidot
  • Vuorovaikutus ja empatia
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Rauhanvälitys
  • Konfliktinratkaisusimulaatio
  • Suomi ja konfliktimaat

http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/

Taksvärkki ry:n VAIKUTA! -menetelmäopas

VAIKUTA! -opas antaa välineitä ja näkemystä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön. Puheen tai kokouksen pitämisen sijaan aihe maalataankin seinään, se esitetään kuvateatterina tai pienen kuunnelman muodossa. Oppaassa nuorten ryhmä johdatetaan prosessiin, jossa tartutaan kaksin käsin johonkin yhdessä valittuun ongelmaan ja tehdään jotain sen ratkomiseksi.

https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta2017nettiin.pdf

Muut Taksvärkin materiaalit:

https://www.taksvarkki.fi/globaalikasvatus/opetusmateriaalit

Mun rajat -materiaali, Amnesty

Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. Materiaalin tavoitteena on opettaa nuorta kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia sekä kertoa, kuinka omalla toiminnalla voi edistää oikeuksien toteutumista.

https://www.amnesty.fi/tyomme/ihmisoikeuskasvatus/oppimateriaalit/

Vallan jäljillä -menetelmäopas ja tietopaketti globaaleista valtarakenteista, African Care ry

Jokainen meistä on vallankäyttäjä. Vallan jäljillä -oppimateriaali käsittelee kulttuurista ja sosiaalista valtaa kuten rasismia, sukupuolijärjestelmää ja media tapoja esittää kehitysmaita. Oppaan harjoitukset saavat opiskelijat pohtimaan normeja ja stereotypioita vallan välineenä ja omaa asemaansa valtarakenteisiin vaikuttajana.

https://www.africancare.fi/vallan-jaljilla-opas/

Rauhankoulun materiaalit

https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/opetus/harjoituksia/

Suomen Lähetysseuran materiaalit mm. rauhasta, pakolaisuudesta ja uskontodialogista

Huom. sivulta löytyy materiaalia kouluille ja globaalikasvatukseen, ei pelkästään seurakuntien työhön.

https://felm.suomenlahetysseura.fi/seurakunnalle/materiaalit/

Esim. toiminnallisia harjoituksia uskontodialogiin & pakolaisuuteen

https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas_uskontodialogikasv_kor2017.pdf

https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/pakolaisuus-toiminnalliset-harjoitukset.pdf